Her er du: Anmeldelser - Analysis Plus Solo Crystal, Silver & Golden Oval 29. november 2023 | 07:26   
Redaktionelt
Forsiden
Nyheder
Anmeldelser
Indsigtsartikler
Besøgsartikler
Arrangementer
Interaktivt
Køb, Salg & Bytte
Tilbudsavisen
Debat Forum
Services
Kontakt
Søgning


Analysis Plus Solo Crystal, Silver & Golden Oval
Anmeldelse af: Bruno Barcelli - tekst og fotos.  [30.10.2003] Print testen
Liniekabler fra 4000 til 30.000 kroner. Er det total galimatias eller er der så meget at hente, som priserne indikerer ???? Både ja og nej... !!?? Læs den forrygende test !

Jeg har aldrig skiltet med det højlydt, men snedige læsere af disse og tidligere linier forfattet af disse fingre vil næppe være i tvivl om, at jeg ved den søde grød har haft et anstrengt forhold til kabler, der går bare en lille smule videre end almindelig sund gas- og vandmesterfornuft. Sagt på en anden måde har jeg altid forholdt mig skeptisk over for andet end almindelige elektriske og elektromaterielle argumenter om kablers indflydelse på lyden.

Som anmelder gennem mange år, er jeg naturligvis blevet konfronteret med alle mulige besynderlige opgaver i forhold til kabler fra videnskabelige blindtests til speedsale-talkshows fra entusiastiske firmafolk, der får de hurtigsnakkende reklameværter fra TV-shop til at ligne mundlamme produktateister….

For 6-7 år siden, da kabelsnakken var i sin sene ungdom, samlede jeg et hold liniekabler fra standardkablet i Bilka-kassen til oliefyldte skærme over kabler med ledere af håndvasket norsk sølv, tog hele molevitten med ud til ét af verdens førende kabeltester-firmaer. Firmaet var specialister i at afsløre skærmede kabler styrker og svagheder fra 0 til gigahertzområdet med alskens besynderlige belastninger – specielt til IT-industrien. For at gøre en lang og spændende historie meget kort og kedelig var konklusionen, at de allerbilligste kabler – typisk dem fra kassen – overraskede ved overhovedet at kunne få en brøkdel af det originale signal igennem. For de dyrere kabler var det mest afgørende enkeltpunkt overgangen fra kabel til terminal, mellem terminaler og igen den endelige lodning til det relevante print i eksempelvis en forstærker. Skærm og yderisolering gav kun begrænsede forskelle i de avancerede måleresultater. Det samme gjaldt valg af ledermaterialer, fletning, støbt eller valg af single / multiledere. Så meget mere var forbløffelsen, da chefen for firmaet selv var hifi-glad og med lethed kunne høre forskel på kabler, der stort set målte ens.

På det seneste er kabeldebatten gået ind i den næste generation foranlediget af kabler, hvis priser er eksploderet til det ekstreme. Anmeldere rundt om i verden har fuldstændig mistet jordforbindelsen og oven i købet argumenteret for at lade op til 80-90 % af et dyrt high-end anlæg gå til kablerne uden at forholde sig til overvejelser om samspillet mellem enhederne og ikke mindst samspillet med lytterummet.

Selv efter denne test mener jeg, at kablerne må afstemmes efter det udbytte de giver i hvert enkelt tilfælde – præcis som alle andre af livets forhold. Sagt på en anden måde er det min anbefaling, at du ikke skal styrte ud og ofre hundredetusinder af kroner på kabler til dit 20.000 kroners anlæg. Har du et anlæg i den almindelige husmands-entusiast klasse er der nemlig meget mere at hente på ombygninger af lytterum og udskiftning af udvalgte enheder. Her er den gamle T-regel om 10 – 20 % på kabler stadig den, der giver dig det største cost/benefit forhold
Den dag dit lytterum er perfekt og dine enheder blandt de bedste, er sagen derimod en helt anden, hvilket denne test med al ønskelig tydelighed afslører.

Jeg var egentlig ikke utilfreds med laboratoriets udvalg af kabler fra GamuT, Supra, Tara Labs, Profigold, Oehlbach, Monster samt en lang række specialfremstillede kabler, men satte alligevel kablerne på, og lod anlægget spille i fred og ro i baggrunden. Egentlig havde jeg ingen forventninger til resultatet og det var da også først, da jeg skiftede tilbage igen fik chokket, som jeg vil vende tilbage til senere i denne test.

Det første jeg fik travlt med var at finde ud af, hvad i alverden dette Analysis Plus firma var for et og hvem, der stod bag.

Analysis Plus (AP) startede egentlig som testvirksomhed for andre firmaers produkter. Firmaet har gennem 10 år opbygget en solid videnskabelig vidensbase og udviklet avancerede målemetoder, der har kastet nyt lys over elektromagnetiske forhold.  AP fandt hurtigt ud af, at argumentationerne fra de forskellige firmaer om, hvilke kriterier der gjorde ét kabel bedre end andre var bemærkelsesværdig behæftet med mangel på konsistens. De parametre det ene firma brugte som salgsargument blev brugt som skræk og advarsel af det næste.
AP kastede sig derfor over den tilgængelige litteratur på området og opdagede med det samme, at der manglede hårde beviser på de mange påstande. Ingen af kabelproducenterne kunne tilbyde dokumenterede, målbare beviser på, hvorfor deres kabeltype var overlegen – højst et par overvejelser om materialernes teoretisk evner eller at høj kapacitans var ensbetydende med højfrekvente shunts. Resultaterne var øget afstand mellem lederne med forøget indstråling som resultat og herefter kom kablerne med støjfiltre bygget på, som de fleste vel kender – om ikke andet så af udseendet.
Langsomt, men sikkert pillede AP's elektroingeniører de forskellige firmaers salgsargumenter fra hinanden. Det endte med, at AP investerede i udviklingen af et særdeles avanceret computersimulationsprogram baseret på AP’s egne erfaringer specielt med afsløring af de elektromagnetiske i kabler for øje. Baseret på de nye erfaringer begyndte AP at tegne deres egen tilgang til audiofile kabler med solid videnskabelig støtte. Næste udgangspunkt fra starten var, at et audiokabel må have en struktureret lav modstand for præcis den type signaler, der skal løbe gennem kablet. Når der tales kabler, er det en almindelig misforståelse at opfatte strømmens vej gennem kablet som et kontinuerligt flow uden at tage højde for det frekvensområde, signalet består af. Består signalet af helt almindelig DC, er modstanden i kablet en simpel funktion af tværsnittet med den relevante materialevariable. I det øjeblik, frekvensen tages med i ligningen, bliver alt mere kompliceret. Jo højere frekvens, jo mere ”skin-effekt” optræder der og dermed øges modstanden. Skin-effekten er det fænomen, der betyder at strømmen i en ledning søger mod lederens overflade og dermed øges modstanden. I et cylindrisk kabel øges modstanden drastisk, jo højere frekvensen bliver.
Et andet problem med cylindriske kabler er, at returstrømmen tenderer til at lægge sig tæt op ad forsyningsstrømmen. Jo højere frekvenser, jo tættere vil returstrømmen lægge sig til forsyningsstrømmen for at minimere loop området. Strømflowet vil derfor ikke være ensartet, men vil tendere til at bøje ind. Igen er resultatet øget impedans afhængig af frekvensen, da det effektive areal mindskes.
AP’s ingeniører tog derfor udgangspunkt i en oval geometri. Den umiddelbare fordel er, at det ovale design tillader mere af returstrømmen at komme tættere på den udgående strøm. Med et vævet lederdesign opnåede AP desuden forbedret fleksibilitet og dermed holdbarhed. Hver tråd er statisk så tæt på returstrømmen som en hvilken som helst anden. I sidste ende betyder det ifølge AP, at det ovale, vævede kabeldesign bevarer en mere ensartet impedans ved alle frekvenser.
Vil du læse mere detaljeret om disse argumenter, kan du læse AP’s White Papers 981 og se målinger på deres designs på dette link

I denne test havde vi følgende signalkabler til rådighed:

 • 4 sæt Analysis Plus Solo Crystal, 1,0 meter XLR, pris 3.995,- pr sæt
 • 1 sæt Analysis Plus Silver Oval, 1,5 meter XLR, pris 8.050,- pr sæt 
 • 1 sæt Analysis Plus Silver Oval, 1,5 meter RCA, pris 8.050,- pr sæt
 • 1 sæt Analysis Plus Golden Oval, 1,5 meter XLR, pris 28.585,- pr sæt
 • 1 sæt Analysis Plus Golden Oval, 1,5 meter RCA, pris 28.585,- pr sæt

Samtlige Analysis Plus kabler kan fås i andre længder.


Referencekabler, linie:

 • Nordost Valkyrja, RCA, ca 19.000,-
 • Nordost Valhalla, XLR, ca. 32.000,-
 • GamuT Interconnect, både XLR og RCA, ca 1.500,-
 • Profigold, varierede fra 499,-
 • Liniekabel fra Bilka-kassen, 15,-

Anvendt referenceudstyr:

 • Nordost Valkyrja, 2 x 3 m, HT-kabel
 • Analysis Plus Silver Oval, HT-kabel
 • Tara Labs Biwire, HT-kabel
 • Supra Ply 3.4/S, HT-kabel
 • Heybrook HT kabel
 • Monacor 6 mm2 Multicore OFC, 25,- / meter, HT-Kabel
 • Cayin CD252 CD-spiller
 • Thule Spirit CD (XLR) CD-spiller
 • Pioneer DV717, DVD-spiller
 • Classic 6.6, integreret Forstærker
 • Bryston BP-25R forforstærker
 • GamuT D200 effektforstærker
 • Lexicon MC8 digitalprocessor
 • Lexicon LX7 effektforstærker
 • Dali Euphonia MS5 højttalere
 • Dali Minuet højttalere
 • Gradient Centerhøjttaler
 • System Audio 1280 MK II ( egen Master ) højttalere
 • System Audio 1270 højttalere
 • System Audio SA 200 subwoofer
 • Synthesis Audio Flos ( 220V stabilisator)
 • Måleudstyr fra Neutrik og B&K

 

Analysis Plus Solo Crystal Oval interconnect, 3.995,- / sæt


Foto: Analysis Plus

Solo Crystal Oval er ét af Analysis Plus’ billigere liniekabler. Det er naturligvis designet med Analysis Plus’ patenterede Hollow Oval geometri og er lavet af støbte, hele kobberledere for at opnå en homogen krystallinsk struktur. Termineringen er solidt udført, men kontaktfladerne i XLR-stikkene er ikke forgyldte. De 4 sæt er primært testet i laboratoriets biograf, hvor de tog sig af overgangen mellem MC8 processoren og LX7 forstærkeren – begge fra Lexicon i en 7.1 opsætning. Kablerne er således kun holdt op imod referencekablerne fra GamuT og sammenlignet med Golden Oval på systemets front i stereo.
For det første glimrer Solo Crystal Oval ved en konsistent detaljering, der første gang bemærkes på filmens centerspor. Artikulationen på tale er klart bedre med bedre genkendelse mellem mange effekter. De indledende scener fra Saving Private Ryan og Gladiator er klassiske eksempler på, at detaljeringen i centersporets stemmegengivelse kan forbedres ved brug af gode kabler. Prøv en region 1 uden undertekster med et standardkabel, skift til Solo Crystal Oval og bemærk, at du nu er i stand til at separere selv de sværeste passager under landgangen i Normandiet. En anden tydelig effekt af de 7 ens kabler er sammenhængen i lydbilledet ved vanskelige panoreringer, hvor detaljeringen er af afgørende betydning for bevarelsen af ensartet klangkarakter og rumgengivelse under panoreringerne. Størstedelen af det fornemme lytteresultat må dog tilskrives Lexicon processoren MC8 og det unikke effektrin. Stand-by for separat test af disse bio-djævle….
Selv på subudgangen er forskellen mærkbar fra GamuT kablerne. Det er ikke så let at høre lige i starten, men jeg opdagede det ved, at sub’en var uendelig meget lettere at integrere med de øvrige 7 kanaler end den plejer. De dynamiske aspekters homogenitet er ligeledes afgørende for oplevelsen af især komplekse lydspor som på de to nævnte film, U571 og andre. De hule drøm fra dybvandsbomberne i U571 integreres på vidunderlig vis med fornem detaljering og dynamik. Med Solo Crystal Oval glemmer du hurtigt, at det havde set bedre ud med en guldbelægning på XLR-stikkets kontaktflader.
Især i stereo afsløres det, at der er en del at hente på en opgradering fra eksempelvis GamuT kablerne. Her kommer forskellene tydeligere frem. Især bunden står godt fast og der er rigtig flot hul igennem i de øverste oktaver.

Konklusion:

Er du på jagt efter et aldeles fremragende sæt liniekabler til en overkommelig pris, må du ikke snyde dig selv for at lægge ører til Solo Crystal Oval. Det siger sig selv, at den konsekvente brug af 4 sæt til hjemmebiffen vil være de færreste beskåret og vil måske også være skudt over målet med mindre din bio er af meget høj kvalitet og velintegreret til rummet. Er de andre parametre i orden, må du bare se at komme ud med aviserne og få dig et komplet sæt !!!


Analysis Plus Silver Oval interconnect, 1,5 meter til 8.050,- / sæt
Kan fås i 1 meter til 6.300,-


Foto: Analysis Plus

Vi havde Silver Oval i både XLR og RCA udgaven. Bortset fra termineringen er de ens og koster også det samme. Skal du trække kabler over længere afstande anbefaler Analysis Plus den balancerede version, men på korte afstande kan du roligt snuppe RCA-versionen. Med 1,5 meter har jeg ikke kunnet konstatere forskelle i lyden, der ikke kunne tilskrives psykoakustiske forhold.
Silver Oval har vi testet i direkte A/B test med GamuT, Nordost Valhalla og Nordost Valkyrja i stereo. Silver Oval er som navnet antyder lavet af OF kobber overtrukket med sølv og trykstøbt til den patenterede ovale form.
Under normale familiære forhold ville jeg aldrig have skænket et liniekabel til over 8000,- en tanke, men i laboratoriets fremragende forhold hvad angår både udstyr og rum, sætter dette kabel helt nye standarder for, hvad du kan forvente af det, vi i dag kan kalde for et ”midpriced” liniekabel. Det er især det superkritiske mellemtoneområde, der allerførst markerer sig og som på særdeles tydelig facon bliver bedre og bedre efterhånden. Jeg har aldrig troet på tilspilning af kabler, men enten er der noget om snakken eller også er det det velkendte fænomen med, at man lige skal blive ”dus” med forandringer i de kendte klangkarakterer. Uanset hvad det er, så virker det. Sammenlignet med GamuT kablerne løftes der et tungt scenetæppe væk mellem dig og enhederne. Mellemtonen står så krystalklar og veldefineret og integrerer sig med de øverste oktaver på en for mig hidtil ukendt facon. Sammenhængen er overvældende bedre end normalt og heldigvis uden de hårdtklingende tendenser, sølvkablerne i kabel-æraens barndom var berygtede for. Kommer du fra almindelige liniekabler til under 1500 – 2000 kroner, vil du blive chokeret over, hvor meget realisme og detaljering, du er gået glip af – der vil givetvis være flere passager på dine CD’ere med informationer, du endnu har til gode. Også i bunden er der fantastisk godt hul igennem. Skulle man beskylde kablerne for noget, var det måske en manglende evne til at virke fortolkende. Men i dette tilfælde er det en udpræget fordel. Du får nemlig så meget realisme og neutralitet, som du endnu ikke har oplevet med almindelige liniekabler til de famøse 1500 – 2000 kroner.
Jeg er klar over, at det er forskellige klangfilosofier, der skiller de dyreste Nordost, Silver Oval og det godt 4000 kroner billigere Solo Crystal, men skal du bruge dit næste kabel til stereo, er Silver Oval et overbevisende skud i High-End klassens Bulls Eye. Jeg havde ikke troet, at jeg skulle få mig selv til at skrive, at 8000 er billigt for et liniekabel, men er udstyr og rum i orden, er dette kabel faktisk en ufattelig billig måde at løfte sit anlægs ydelse adskillige grader. Jeg tøver derfor ikke med at give det HIFI4ALL.DKs eftertragtede Editor Choice pris !!

Konklusion:

Editors Choice:
Analysis Plus Silver Oval

 

 

Analysis Plus Golden Oval interconnect, 1,5 meter til pris 28.585,-
Kan fås i 1 meter til 19.995,-

Golden Oval er Analysis Plus’ absolut topmodel blandt interconnect kablerne. Konstruktionen er foretaget udelukkende med hensyn til den bedst mulige transmission af frekvensvariable signaler, mens guldet er anvendt for at sikre en ensartet gengivelse også om mange år, da guld som bekendt ikke oxyderer som andre metaller. Inderst finder du et OF kobberkabel, som er overtrukket med det pureste guld. Ideen er at at ende med en Litz-leder, der endnu mangler sin ligemand. Selv skærmen er guldbetrukket kobber og sikrer ifølge Analysis Plus det mest støjfrie kabel, man kan forestille sig. Igen havde vi kablet i både den balancerede og RCA versionen og igen må jeg konkludere, at Analysis Plus gør det godt. Med 1,5 meter udgaven er der ingen forskelle at spore.
I testopstillingen gik jeg direkte fra Silver Oval til Golden Oval – begge i den balancerede udgave mellem Bryston forforstærkeren og GamuT D200 trinnet, mens jeg startede med Nordost Valkyrja mellem CD og forforstærker. Senere i testen benyttede jeg udelukkende Golden Oval på alle linieforbindelser.
Forskellen mellem Silver Oval og Golden Oval er overraskende nem at bemærke. Når jeg ikke skriver, at det er let at høre, er det fordi musikken skifter karakter fra det præsentative til hjemlige, det hyggelige – forstået på den bedste måde. Det tog adskillige dage at nå frem til definitionen af forskellene, som dog stadig er svær at forklare med det skrevne ord. Silver Oval er til dig, som ønsker usminket virkelighed med afsæt i musikken uanset genre, mens Golden Oval bevarer samtlige kvaliteter fra Silver Oval, men med en ro og fastholdelse af instrumenterne, jeg endnu kun har oplevet med Valhalla kablet, der i 1 meter udgaven koster ca. 12.000 mere.
Golden Oval gør alting så ubegribelig godt og er på magisk måde eksponent for paradokset ”Fortolkende neutralitet”. Med dette mener jeg, at Golden Oval så at sige ”læser” musikken og sørger for at følge den på vej fra enhed til enhed på musikkens egne præmisser. Således bliver P3-musik leveret som dynamisk komprimeret, men uden det irritationsmoment, jeg normalt oplever med P3-lyden. Den kunstige behagelighed, der er indbygget i det komprimerede signal understøttes med øget detaljering og fornemt lydbillede – kompressionen til trods. I den anden ende af skalaen kommer de bedste klassiske optagelser i selskab med ubegrænset dynamik op gennem hele frekvensområdet. Placering og fastholdelse af instrumenter og især stemmer er enestående. Trisha Yearwoods ”Like We Never Had a Broken Heart”, hvor hun synger sammen med Garth Brooks viser med al tydelighed forskellen på Silver og Golden Oval. På optagelsen er Garths stemme sendt igennem en slags Enhancer, der har den sideeffekt, at initiale S- og T-lyde af faseårsager forskydes i lydbilledet væk fra stemmens placering i lydbilledet. Med Silver Oval står dette fænomen lysende klart, mens Golden Oval afslører det samme, men formår at gengive rummet omkring den initiale lyd med så enestående sammenhæng til resten af rumklangen i det øvrige lydbillede, at du nøjes med at konstatere fænomenet og samtidig glæder dig over den ro, der stadig holder musikkens myriader af detaljer på plads. Vi er nede i mikroskopafdelingen, ja, men det virker. Med Profigold og GamuT opdager du det overhovedet ikke !
Nummeret ”A Lover Is Forever” starter med en akustisk guitar, Trishas stemme og byder på den mest vidunderlige optagelse af en mundharmonika i sammenspil med den akustiske guitar. Med Golden Oval engageres du i en sådan grad, at du trækker vejret for mundharmonikaspilleren. Detaljeringen og klarheden er uimodståelig.

Konklusion:

Golden Oval er i sandhed et magisk kabel med så mange evner både i forhold til engagement, detaljering og gennemsigtighed, at du taber pusten. Er du indstillet på en massiv investering, men mangler du lige 13 K til Valhallakablet sætter du efter min mening intet til på ydelsen ved at vælge Golden Oval.

Analysis Plus' hjemmeside

Andre Nordost kabler venligst udlånt af SAS-Audio
Lexicon venligst udlånt og tunet ind af HTP

Nye anmeldelser
Vincent DAC-700
02.10.2023
Revival Atalante 3
25.08.2023
Audio Research I/50
15.06.2023
Raidho X1.6
15.03.2023
På med vinylen 20
16.08.2022
Hotte anmeldelser
Hvad kan jeg få for 25 K?
01.05.2007
Hvad kan jeg få for 50 K?
23.03.2009
CD-afspiller test
23.08.2006
Kabel test
08.08.2006
Stortest: 5 billige DVD maskiner
14.05.2005
Seneste Nyheder
Musical Fidelity M8xTT
23.11.2023
AudioSolutions Figaro II
21.11.2023
Clearaudio Concept Signature
16.11.2023
EAM Lab
15.11.2023
J.Sikora
14.10.2023
Nye Artikler
Avanceret model for højttalere
17.06.2013
Tidsforvrængning?
07.03.2011
Sådan sætter du din pladespiller korrekt op!
13.02.2011
Digital DIY korrektion af højtalere
26.09.2010
Streaming Audio Media
26.01.2010
Persondatapolitik  |  Copyright Copyright © 2023 HIFI4ALL.DK - Alle rettigheder forbeholdes