HIFI4ALL.DK
Sæt et delefilter på din 220 volt
HIFI4ALL.DK - Fotos: Bruno  [15.12.2003]
Har du et godt anlæg, som konstant invaderes af 220 V forvrængningsprodukter fra fabrikken i stueetagen ?? Måske er Flos fra Synthesis Audio lige det filter, du har ventet på...

Synthesis Audio Flos

Den senere tid har der været meget fokus på strømkabler, filtrering og jording af stereoanlæggene med henblik på forøgelse af lydkvaliteten. Jeg må ærligt tilstå, at vi på redaktionen har været vidne til Kejserens nye Klæder en hel del gange, men lige så mange gange er vi blevet positivt overraskede over åbenlyse forbedringer i lyden. Synthesis Audio Flos er et såkaldt Mains Filter, der gør præcis som beskrevet – nemlig filtrerer den strøm, der går til dit anlæg for ”urenheder”, dvs. støj.
Synthesis benytter en række pre-fabrikerede kredse til hver af de fire outputs samlet på et enkelt hovedprint. Hver kreds består af tre små kondensatorer, to stk på  2500 pF og en enkelt på 0,1 uF, suppleret med 2 x 2 mH spoler. Inden strømmen når til disse kredse, sidder der på indgangssiden et filter mere, som er fælles bestående af et par kondensatorer med to 0,5 mH spoler. Den korte uvidenskabelige konklusion er dermed, at der filtreres uhensigtsmæssige frekvenser fra 220 V signalet. Hele opbygningen understøtter tilslutning til jord, som anbefales kraftigt. Lader du samtlige enheder gå igennem Flos, er du samtidig været sikret mod brumsløjfer og forskellig fase.

I testlokalet har vi haft det lokale el-selskab ude med et enormt apparat, der kunne registrere udsving og forvrængninger på el-nettet over en længere periode. Årsagen var en subjektiv formodning om udsving på el-nettet, der resulterede i sammenfald af lydbilledet, sære dynamiske aspekter og underlige forvrængningsformer. Det viste sig, at stamme fra et ældgammelt gulvvarmeanlæg et andet sted i bygningen, som udelukkende havde en mastsikring / adgang som fælles punkt. De store spændingsudsving fik el-selskabet klaret, men ikke de mange og sære forvrængningsprodukter.

Her kom Flos som sendt fra Italien….

De mange uønskede forvrængningsprodukters vej gennem Flos viser sig især som en kraftig reduktion af antallet og styrken af forskydningerne i lydbilledet. Også selv om det meste af udstyret i standardopsætningen har indbyggede netfiltre. Som konsekvens er lydbilledet nu endnu mere roligt og homogent uanset hvornår på døgnet, der spilles. Tidligere var der stor forskel på oplevelserne af musikken afhængig af tidspunktet på døgnet. Det skal lige siges, at en virksomhed i bygningen er spækket med elektriske apparater i alle størrelser og udformninger, som kører løs i dagtiden. Med Flos i kæden de sidste 3 måneder er lydbillledet og dets baggrund stort set ens døgnet rundt og afvigelser kan nemt tilskrives de psykoakustiske perseptionsevners afhængighed af døgnrytmen.. !!

Forudsætningen for at forsvare investeringen i dette filter er, at du har et anlæg, der er detaljeret nok til  at formidle forskellene ligesom investeringen vil være oplagt, hvis du holder til i samme elektriske enhed som eksempelvis en storforbrugende virksomhed med utallige af- og tilkoblinger af det elektriske udstyr.

Flos er i stand til at ekspedere ca 500 watt til hver af de fire udgange. Du skal altså have en voldsom effektforstærker med et stort varmetab om pedalen i bund, før Flos sætter begrænsninger i strømmen. En anden fin detaljer er, at det ifølge manualen fungerer lige fint på 110 volt som 220 volt. Der medfølger de nødvendige standardkabler.

Anbefales af HIFI4ALL.DK !

Pris: 3990,-

Distributør:

AudioMega HIFI
Karrebæksti 9-11
4736 Karrebæksminde
Tel 55 44 15 63  - 55 44 24 88

www.audiomega.dk


 


Udskriften er kun til privat brug - anden brug kræver skriftlige aftale med HIFI4ALL.DK!
Copyright © HIFI4ALL.DK- Alle rettigheder forbeholdes.