HIFI4ALL.DK
Det danske hi-fi videns-samfund
Mikkel Gige  [17.04.2015]
Der er en spændende udvikling i gang, i Danmark. Der er en stigende efterspørgsel på vores viden inden for audiodesign til kommerciel brug. Og uden at det skal stige os til hovedet, så har vi faktisk nogle af de største kompetencer inden for dette felt

Nogle gange har vi måske lidt storhedsvanvid her i lille Danmark. Vi blander os i storpolitik, udkæmper andres krige, og vinder stort inden for sportsverdenen. Alt imens at resten af verden måske kigger måbende til, og tænker: ”Hvad har det lille land dog gang i?”.

Men faktum er, at vi slet ikke er så små, som nogen går og tror. Jo, vi er et af de mindste lande i Europa, men arealmæssigt er vi større end både Holland, Belgien og Schweiz. Og på verdensplan er vi slet ikke blandt de mindste… Kongeriget Danmark inklusiv Grønland – og Færøerne – er faktisk det 12. største land i verden!

Og på bruttonationalproduktet per indbygger er Danmark faktisk også i den højeste ende af skalaen, og fjernede man olie og økonomisk spekulation, så lå vi i toppen! Og hvor vil jeg så hen med den svada? Jo, når det kommer til viden og udvikling, så er vi allerede blandt de allerbedste lande i verden! Og det har de fået øjnene op for derude.

Og det der især er spændende her er, at audioindustrien også for alvor er begyndt, at indse dette. Og det betyder, at der begynder at ligge dansk elektronik design i mange ”store” udenlandske producenters produkter. Nogle er stolte af det, mens andre helst vil holde det hemmeligt.

I denne artikel har jeg skrevet om 3 virksomheder, som besidder nogle af disse store kompetencer, vi har i audioindustrien, her i ”lille” Danmark. Og her følger et lille portræt af personerne og deres virksomheder, som er leverandører til mange virksomheder verden rundt.


Holm Acoustics v. Thomas Holm

Mit første møde er med Thomas Holm fra Holm Acoustics. Thomas gjorde sin entre på den danske hifi-scene tilbage for 8-9 år siden, desværre lige før krisen gjorde sit indtog i verden. Og til trods for nogle fremragende produkter, og ditto internationale anmeldelser, så var risiko-villigheden i verden gået i nul, så det var svært at omsætte Holm produkterne i et styktal, som kunne gøre forretningen rentabel. Det betød enden for Holm produkterne, og et spring væk fra audioverdenen, som konsulent i digital kamera branchen, for der skulle jo brød på bordet.

Men så skete der noget spændende. Et par større mærker ”Over There”, fik med hjælp fra Ole Lund Christensen øjnene op for Thomas Holms fremragende evner i især det digitale domæne. Parasound var de første, som Thomas udviklede en ny top CD-afspiller til, samt dele til andre produkter.

Men det rigtig store ryk kom med Jeff Rowland. Og det er siden blevet til et permanent samarbejde, hvor der allerede ligger flere produkter i pipeline. Faktisk udviklede samarbejdet mellem Holm og Rowland sig til, også at blive et venskab, da ”koden” mellem det digitale og analoge først var knækket. De to tænker meget ens, deler mange holdninger, og kan supplere hindanden i samarbejdet om, at få nogle af de absolut bedste produkter på markedet. Og udover Aeris Dac’en, som i meget store dele er Thomas design, så sidder der også både Dac og forforstærker kredsløb i Continuum S2 og Capri S2, som er hans design.


Thomas Holm i selskab med nogle de produkter han har været med til at udvikle for Jeff Rowland, bl.a. den nye integrerede forstærker Deamon

Andre har også trukket på Thomas Holms kompetencer, men grundet tavshedsklausuler, så kan vi ikke nævne hvem. Men der er nok en del, der vil blive overrasket, hvis de vidste, at der lå Holm design i deres apparat derhjemme! Gennem de sidste år har 8 kendte producenter trukket på Thomas Holms kompetencer, hvor de ikke selv havde dem. Men en af dem vi kan nævne er Avantgarde Acoustic med modellen Zero 1, hvor Thomas stod for design af de digitale kredsløbs.

Thomas Holm er egentlig en meget ydmyg person, men omvendt så er han også fuldt ud bevidst om sine evner i denne branche. Som Richard Schram, CEO hos Parasound har udtalt: ”Thomas is my digital John Curl”, og hvad John Curl er for den analoge del af audio industrien, komplimenterer Thomas i det digitale. Og dem der har hørt deres produkter, er heller ikke i tvivl om det!

Men faktisk er det ikke kun i det digitale domæne, at Thomas Holm slår sine folder. For ofte handler det også om koblingen mellem de digitale kredsløb og den analoge del af apparatet, og her har Thomas Holm en særdeles god evne til, at forstå hvordan støj kan flytte sig mellem ”modulerne” i et kredsløb. Og det er endnu mere med til, at cementere hans status i audioverdenen som en særdeles stor kompetence på området.

Nu lyder det hele meget nemt, men det behøver ikke altid, at være en dans på roser. Der er mange erfaringer der skal gøres, når man indleder samarbejde med andre firmaer. Hvordan skal rettigheder til design fordeles, hvem får betaling for hvad, og så videre? Men ofte fordeles det på licensrettigheder, konsulenttimer eller direkte betaling for adgang til et design modul. Men det kræver et særdeles køligt overblik, og en vis standhaftighed i nogle tilfælde, samt en god fornemmelse for risikovurdering.

Af samme årsag produceres mange af Thomas Holms kredsløb også her i Danmark. Det er tæt på, hvilket letter samarbejdet i forhold til, hvis det skulle foregå i for eksempel Kina. Udviklingen af produkter kan løbe fra få måneder til år ligefrem. Det afhænger alt sammen af hvilke krav, der stilles til det færdige produkt. Og med det in mente, så giver det faktisk rigtig god mening hvorfor nogle produkter bliver så dyre – og gode: Der ligger ofte mange udviklingstimer bag!

Meget af arbejdet foregår alene i lokalerne i København, med hjælp fra andre når det viser sig nødvendigt. Men der er også en del rejse aktivitet indblandet, blandt andet hos producenter men også på messer, hvor Thomas Holm står på mål for ”egne” produkter.

Men det der for alvor satte undertegnedes respekt på plads for Thomas Holms og hans produkter og udvikling var, da jeg spurgte til, om han ligefrem kunne se hvordan et kredsløb lød, allerede inden det havde spillet. Svaret var kort og præcist… Ja! Selvfølgelig blev det uddybet, men det første spontane svar siger det hele.


Helio Audio v. Ulf Nielsen

Næste stop på turen var hos Ulf Nielsen, som står bag Helio Audio. Ulf og undertegnede har faktisk en del historie sammen, da vi slog vores første folder i Audio-verdenen sammen, i Audioscan-dagene.

Den første tid med Helio Audio gik med udvikling af egne højtalere, som blandt andet også har været til test her på Hifi4all. Og gennem tiden har jeg ved flere lejligheder været på besøg hos Helio Audio, og fulgt udviklingen af Ulf Nielsens højtalere. Og det er egentlig disse besøg, som gav idéen til at besøge andre virksomheder, og skrive artiklen om den unikke hi-fi viden i "lille" Danmark.


Ulf Nielsen med et af hans egne trådløse forstærker moduler

Ulf Nielsen har primært beskæftiget sig med trådløs overførsel til højtalere, og i samarbejde med Ole Lund Christensen, er dette kommet videre til mange producenter af højtalere, i hele Europa. Jeg fik ved mødet ridset nogle navne op, men grundet tavshedsklausul kan dette ikke viderebringes i denne artikel. Men det er nogle særdeles veletablerede firmaer vi taler om! Også nogle som man ikke umiddelbart havde gættet på. Så sandsynligvis vil flere af jer, som læser denne artikel, måske i fremtiden købe et sæt trådløse højtalere, som der er dansk udvikling bag.

Apropos Ole Lund Christensen, så er han ikke ”hr. hvem som helst”, og står bag udvikling hos mærker som Gamut, Amphion og mange flere. Og ham kunne der ligeså skrives et helt afsnit om.

Men ligesom hos Thomas Holm, så har vejen for Ulf Nielsen heller ikke været uden bump, og man gør sig sine erfaringer både økonomisk og samarbejdsmæssigt. For ud over tekniske evner, så handler samarbejde på tværs af grænser ofte også om kultur og en del menneskelig psykologi. Og her har Ole Lund Kristensen været en stor hjælp, med hans brede netværk i audiobranchen, i hele verden.

Udover trådløs overførsel af signaler, så slår Ulf Nielsen også sine folder i digitale kredsløb, og udvikler både Dac-kredsløb og alt hvad der kan kobles til dette. Ligeså er ”fejlsøgning” en del af opgaverne, når producenterne ikke helt selv har styr på detaljerne i kredsløbs-design. En lidt sjov historie var, da Ulf af en kendt producent blev bedt om, at kigge på et dac kredsløb, som havde små periodiske udfald i lyden. Nogle få timers arbejde, og tilføjelse af en modstand og en kondensator, og problemet var løst uden at kredsløb og print skulle ændres. Dermed sparede firmaet en del penge! Det fortæller to ting, dels at Ulf er særdeles kompetent, og kan sit kram, men også at vores viden er højere end mange andre landes. En af ordrestillerne hos Helio Audio er en særdeles kendt person fra den amerikanske del af branchen, som nu står bag andre mærker.

Det nyeste projekt som Ulf er blevet medudvikler for, er en spændende effektforstærker, som er bestilt af en stor amerikansk producent. Det er en kl. A/D konstruktion, som skal ende i high end segmentet, og ja i læste rigtigt… kl. A/D konstruktion, hvor et klasse A kredsløb skal supplere et klasse D, hvor dette støjer mest. Og dermed er Ulf Nielsen også med i den analoge del af udviklingen, i audiobranchen. Og det understreger også, at Ulf Nielsen kun beskæftiger sig med udvikling af kredsløb til ”rigtig” hi-fi.

En interessant detalje som i den grad understøtter, at den primære udvikling foregår på computere i dag, er Ulf’s 3 store 28” skærme, som er et vigtigt værktøj, når der skal designes kredsløb helt ned i detaljen.

Helio Audio og Ulf Nielsen har som sagt ofte været besøgt af undertegnede, og vil også blive det i fremtiden, da der altid er et spændende projekt i gang, som fortæller hvor trenden er på vej hen. Trods en ydmyg facade hos Helio Audio, så foregår der ofte store ting inde bagved.


PointSource Acoustics v. Carsten Tinggaard

Sidste stop på turen var hos Carsten Tinggaard, som står bag firmaet PointSource Acoustics. Carsten har altid været en del af den danske højtalerenheds-industri, siden han forlod ingeniørstudiet for en del år siden. Først hos Peerlees’ udviklingsafdeling, og siden ScanSpeak/ViFa, DST og Tymphany, da firmaerne fusionerede, i spidsen for udviklingen. Og rent faktisk kunne folkene fra Peerless tilføje ny viden til ScanSpeak, da det viste sig, at Peerless målemetoder var mere retvisende.

Resten er historie, for de fleste kender til lukninger, flytninger, outsourcing, offshoring og så videre. Men resultatet blev, at Carsten startede PointSource Acoustics. Opgaverne er meget forskellige, men alle har med transducere at gøre. Og hvorfor nu kalde det for dét? Jo ser I, transducere er alle akustiske af natur, men har mange forskellige opgaver. En transducer kan være en højtaler-enhed, som spiller musik, men det kan for eksempel også være en minipumpe til medicinsk udstyr. Og det er faktisk også en del af Carstens hverdag, at levere udvikling til store spillere i medicinalbranchen. Og ofte er det kun små del-opgaver, hvor man faktisk ikke kender det endelige produkt, men kun har udviklingen af en pumpe eller lignende ud fra en kravspecifikation. Og disse krav er ofte ret høje, og det er der Carsten og hans virksomhed ligger inde med nogle kompetencer, som faktisk ikke findes andre steder i verden!


Carsten Tinggaard med en af PointSource Acoustics egenudviklede målestationer

Opgaverne foregår ikke kun her i Danmark, og der er en del rejseaktivitet, ofte med kort varsel. En af opgaverne foregik i USA over en uge, hvor Carsten og et team blev placeret i et lokale med udviklingen af en transducer til medicinsk formål. Det sjove var, at Carsten ikke kendte formålet med transduceren. Og hver gang en prototype skulle testes med resten af produktet, så blev den hentet af en person som bragte den til et andet team, i et andet lokale. De to teams var altså aldrig i kontakt! Bagefter er det bare at rejse hjem, med en opgave der er løst, men uden at vide hvad det endelige produkt er…

En anden spændende opgave gik på, at udvikle nye enheder til de kendte blå hovetelefoner fra InterAcoustics, som man bruger hos lægen, når hørelsen skal testes. De oprindelige enheder har ikke ændret sig i mange år, da man ikke mente at det kunne gøres lige så godt med nyere teknik og materialer. Men det betød så også, at disse små enheder med tiden var blevet voldsomt dyre at producere. Carsten fik opgaven med at udvikle nogle nye prototyper, som havde samme specifikationer. Design arbejdet tog kun få dage til InterAcoustics store overraskelse, mens fremstillingsprocessen var den tidskrævende. De mente da heller ikke at de kunne stå distancen. Men en hurtig måling viste, at de levede op til kravene, og det til en brøkdel af prisen for de oprindelige enheder! En sjov ting er, at det rent faktisk var en person hos Apple, der havde hørt om PointSource Acoustics, som skabte kontakten mellem Carsten og InterAcoustics. Så en opgave i Danmark skulle lige en tur over Atlanten, for at finde en der kunne løse den, også her i Danmark. Og det fortæller noget om hvor bredt Carsten og PointSource Acoustics’s ry er nået rundt.

Størstedelen af udviklingen i PointSource Acoustics går på traditionelle enheder til højtalere, som vi alle kender dem. Det kan både være udvikling af helt nye enheder, men også ”reverse-enginering”, hvor PointSource Acoustics skal skabe nye produktionsmodne enheder ud fra gamle enheder. Ligeså er en del af opgaverne også at udvikle målemetoder til andre firmaer, så de selv kan tjekke egen produktion. PointSource Acoustics har alle værktøjer, inklusiv egenudviklede, så alle opgaver kan mødes.

Som en sidste ting, så har PointSource Acoustics også stået bag udviklingen af audioudstyr til reolfirmaet Montana Møbler. Her har PointSource Acoustics stået for udvikling af både højtalere, samt en SoundUnit, der rummer både forstærker og moduler til streaming. Og de færdigsamler og tester højttalerne inhouse for Montana.

 

Det har været en lang og spændende tur rundt til disse danske virksomheder, som er en del af spydspidsen inden for udvikling af produkter til audiobrug i hele verden. Og det har været spændende at få indblik i de store kompetencer, som vi besidder her i ”lille” Danmark.

Jeg vil gerne sige en stor tak til Thomas Holm, Ulf Nielsen og Carsten Tinggaard for historierne, selskabet, og indblik i den del af audioverdenen, som mange af os forbrugere aldrig ser eller hører om. Og selv om jeg ikke har aktier i det, så er jeg ret stolt over, at ”lille” Danmark kan noget, som andre lande efterspørger i stor stil.

Men når det nu er så vigtigt for Danmark, at vi kan leve af vores viden, så undrer det mig, at man samtidig er ved at underminere det danske skolesystem, som netop skal ”fodre” samfundet med nye genier i fremtiden… men det er en helt anden artikel.

 


Udskriften er kun til privat brug - anden brug kræver skriftlige aftale med HIFI4ALL.DK!
Copyright © HIFI4ALL.DK- Alle rettigheder forbeholdes.