HIFI4ALL.DK
Vinyl med Clearaudio
Mikkel Gige  [06.12.2011]
Vi har fået et udvalg af Clearaudio’s produkter til test. Og med denne test er der både overraskelser, men også bekræftelse af, at det er de tekniske sider af musikken der koster ved vinylafspilning

Med til testen fulgte 2 riaa forstærkere, samt 2 pickup’er. Og de er alle fra forskellige prisklasser i Clearaudio’s sortiment. Der er tale om Smart og Basic+ riaa’erne, som accepterer både MM og MC pickup’er. De 2 pickup’er er Aurum Classics og Maestro, som begge er af MM-typen.

De to riaa’er er meget ens, om end kabinetterne er forskellige i størrelse. Smart er den lille kompakte, og Basic+ er den lidt større i to éns kabinetter. Begge har lydkredsløb og strømforsyning hver for sig. Smart har en traditionel type, model ”plastik”, der er fastmonteret til riaa delen, og derfor ikke umiddelbart kan skiftes ud. På Basic+ huser det ene kabinet riaa-delen, mens det andet huser en kraftigere strømforsyning. De to dele har også fastmonterede strømkabler, dog med et multistik imellem de to.

Finishen er rigtig god, med kabinetter og fronter i aluminium. Dog er hjørnerne lige skarpe nok, og kan sagtens ridse huden til blods, hvis man kommer for tæt på. Kabinetterne er helt lukkede, og svøbet er i ét stykke, hvor elektronik og bagplade stikkes ind fra bagsiden. Stikkene er éns på de to riaa’er. De er Clearaudio’s egne, og er af en rigtig lækker kvalitet.

Dog undrer det mig, at stelskruen er mindre på den dyrere Basic+, mens Smart’s er så stor, at den er svær at komme til på det meget mindre kabinet?! Men da der alligevel blev skiftet rundt mellem de to og Bellini’en under testen, så fik stelkablet lov til at blive siddende på Bellini’en, som alligevel var forforstærker for det hele. Det har ingen praktisk eller lydmæssig betydning, hvor stelforbindelsen sidder, bare den er der. Skift mellem MM og MC sker på begge Clearaudio modeller via to knapper i bunden af kabinetterne.

Det har desværre ikke været muligt at kigge på det indvendige, for at vurdere teknikken. Men der er forskel på de to i forstærkningen af signalet. Basic+ er meget traditionel med 41/62dB, mens Smart ligger noget lavere med ca. 35/54db, for henholdsvis MM og MC. Modstanden ved MM er ligetil for begge (47k ohm), mens MC er forskellig på de to. Smart ændrer ikke modstanden til MC ifølge Clearaudio’s egne data, mens Basic+ skifter til 510 ohm. I begge tilfælde er det lige højt nok til størstedelen af de MC pickup’er, der findes derude. 100-200 ohm havde nok været mere korrekt. Pudsigt nok har den mindre model Nano fra Clearaudio flere indstillingsmuligheder, men den er også nyere i sortimentet.

Pickup’erne er ligeledes meget ens af udseende, men ifølge importøren er de grundlæggende forskellige. Desværre har det ikke været muligt, at finde ud af præcis hvori de interne forskelle ligger. Dog er det meget tydeligt at se, at nål og nålerør er forskellig. Det beskrives også i Clearaudio’s eget materiale, at Maestro benytter samme nål og nålerør, som de dyrere MC modeller. Det er et boron nålerør, med Clearaudio’s egen Micro HD nål. Aurum Classics ser under en lup ud til, at have en sfærisk eller elliptisk nål, på et aluminiumsrør. Maestro har et større udvendigt hus, mens metalhuset i midten ser meget ens ud, på de to modeller.

De testede modeller havde træhus, men de kan også leveres med metalhus. Det skulle være en forskel i lyden, hvilket giver god mening, da metalhuset vil give en højere samlet masse. Træhusene har drejet gevind til monteringen, og det er helt klart at anbefale, at man benytter nylonskruer til dette. En gang overdrejet gevind, og det er frem med møtrikkerne.

De to testede modeller var forbilledlige nemme at montere og spore ind. Nålerøret sidder på alle Clearaudio’s modeller foran huset. Det betyder, at den er mere udsat for ”fare”, men også at det er utrolig nemt at spore dem ind, via en ProTractor. Jeg benytter den gratis model, man printer ud fra internettet, og limer fast på et stykke karton. Samtidig har jeg kort tid inden denne test købt et sæt fingerskruer fra SoundSmith, som gør det legende let at skifte pickup. 


Lytteindtryk

Det første der blev lyttet på, var de to riaa’er, og der er ingen tvivl om at de er i familie, da klangen er meget ens, om end der også er forskelle. Men det er mest på de tekniske sider af musikken.

Nogen har engang sagt: ”Hellere lille og vågen, end stor og doven”. Og det rammer udmærket på den lille Smart. Den spiller ”stort” på en måde som jeg ærligt må indrømme, at jeg ikke lige havde ventet. Og det imponerer i sig selv, at der kan komme så meget lyd ud af så lille en boks.

Lyden er generelt stor, om end en del af det skyldes bassen, som er lidt til den fyldige side. Af samme årsag savner jeg også noget præcision i dette område. Det betyder, at stortrommen ikke helt har den rigtige 3-i-1 lyd, og bas og trommer flyder lidt sammen.

I mellemtone området mødes man af en meget ærlig og ligefrem lyd, som der ikke kan siges noget dårligt om. Både stemmer og instrumenter lyder som de skal. Diskanten er til gengæld lidt grovkornet. Det betyder blandt andet, at bækner godt kan blive lidt udviskede, og derfor ikke står helt så skarpt.

Men det er primært ved den tekniske side af musikken, at det tydeligt kan høres at vi stadig befinder os i ”budgetklassen”. Den lidt ”grove” lyd betyder blandt andet, at der mangler luft i lydbilledet, og at det opleves en del smallere end jeg er vant til. Samtidig er placeringen af de udøvende noget mere svævende. Lydbilledet roder noget sammen.

Jeg savner også noget på definitionen af rummet, og især ved bredden af lydbilledet, er det tydeligt. Det når ikke helt ud til højtalernes placering. Detaljerne er der næsten alle sammen, men der skal lyttes mere efter dem. På Beatles’ Love, var det meget tydeligt. På det første nummer kan man normalt tydeligt høre ”skygger” fra den næste rille. Dette var næsten helt forsvundet med Smart. Støjniveauet fra Smart er lidt højere end Basic+, men slet ikke der henne hvor det er årsag til bekymring.

Smart vil helt klart være bedst sammen med en pladespiller/pickup, i samme prisklasse som den selv. Ved denne kombination vil man ikke tænke over de tekniske ”mangler” ved musikken, da de alligevel ikke følger med i denne prisklasse. Det er den tekniske side af musikken, som koster mest ved vinylafspilning. At sætte den sammen med en dyr pladespiller/pickup som i denne test, er egentlig lidt uretfærdigt. For på bundlinjen spiller Smart musik, med stort M!

Ved skift til Basic+ bevæger vi os over i en helt anden verden af vinylaftastning. Her er både de klangmæssige og tekniske sider af musikken så tæt på at være helt korrekt, at langt de fleste slet ikke vil tænke over det. Vi er helt på niveau med den indbyggede riaa i min egen Bellini forforstærker, om end der er tale om to forskellige måder at gøre tingene på. Lidt som at sammenligne en Porsche med en Ferrari. De er begge to fantastiske sportsvogne, men appellerer til forskellige typer. Basic+ er en Porsche og spiller ”hifi”. Bellini’en er en Ferrari, og er mere ”musik”. Basic+ er utrolig støjsvag, også ved MC afspilning. Til sammenligning er Bellini’en klart mere ”støjende”.

Bassen fra Basic+ er ultra tør og meget præcis, og enhver anke jeg havde med Smart, er her skudt fuldstændig til jorden. Detaljerne fra f.eks. et trommesæt er lige i skabet, og man glemmer ganske enkelt at fokusere på det. Kun ved direkte sammenligning med Bellini’en kan man høre, at nuanceringen lige mangler det sidste.

Det fortsætter på samme måde op gennem frekvensområdet, hvor mellemtonen igen opleves meget ærlig og ligefrem. På det område er Smart og Basic+ meget ens. Til gengæld er toppen på Basic+ utrolig luftig og let, ja ligefrem elegant! Det betyder også, at der her er meget mere luft i musikken, og at placeringen af de udøvende sidder lige i skabet.

Basic+ sætter et stort lydbillede op, og man har en rigtig god fornemmelse af rummet mellem højtalerne. Lige så er alle detaljerne med her, og denne gang skal man ikke sidde og lytte efter dem. De er der bare. Men pudsigt nok, så oplever jeg også her at ”skyggerne” fra førnævnte Beatles nummer mangler? Umiddelbart var min første tanke, at disse to riaa’er fra Clearaudio har en form for filter indbygget, som har denne effekt. For jeg har aldrig oplevet det før! Heller ikke ved tidligere test af riaa’er. Og det er både med MM og MC at det mangler!

Basic+ er super vinyllyd uden nogen problemer. Bare på med en god pickup i samme prisklasse, og vælg om det er MM eller MC. Og som før nævnt, så er Basic+ absolut i samme liga som min egen riaa i Bellini’en. Det er et spørgsmål om smag, der afgør hvad man mest er til. Faktum er, at Basic+ giver masser af vellyd, uden bekymringer om hvorvidt man nu har sat indstillingerne rigtig. Det er vaskeægte ”plug and play” med rigtig god lyd.

Næste trin var pickup’erne, og her startede jeg også med den mindste først. Aurum Classics lyder påfaldende meget som Smart riaa’en. Bassen er også her til den let fyldige side, og detaljerne i bassen står heller ikke helt så skarpt.

I mellemtonen mødes man igen af denne ligefremme og meget ærlige klang, som der bare ikke kan siges noget som helst negativt om! Det er intet mindre end sublimt for denne prisklasse! Stemmer og instrumenter lyder fuldkommen naturligt. Også her er diskanten lidt grovkornet, men på en helt anden ørevenlig måde, end Smart riaa’en. Og med den let fyldige bas, og den ærlige mellemtone, så glemmer man det ganske enkelt. Men på nogle få plader kan det godt blive for meget af det gode med ”tst”-lydene. Men det skyldes til dels også indspilningerne i sig selv.

Rent teknisk savner jeg ligeledes noget information med Aurum Classics. Den får bare ikke nok detaljer op af rillen, og det betyder at lydbilledet også her er smallere end pladsen mellem højtalerne, og at definitionen af rummet heller ikke er så god. Igen roder tingene sammen. Jeg har en svær mistanke om, at nålen på Aurum Classics simpelthen ikke når dybt nok i rillerne, og derfor misser nogle informationer. De førnævnte ”skygger” fra eksemplet med Beatles, kan heller ikke høres her.

Men på bundlinjen er Aurum Classics en af de mest musikalske pickup’er jeg nogensinde har hørt, og kan man leve uden de tekniske sider af musikken, så er den intet mindre end et hit til prisen!

Næste deltager var Maestro, og lad mig med det samme slå en ting fast. Dette er højst sandsynligt den bedste MM pickup, der findes. Men den er også en af de dyreste. Og den sætter Ortofons 2M Black, som ellers går for at være en af de bedste i MM’er, helt til vægs.

Hvor 2M Black er rigtig teknisk god men savner noget på det musikalske, der tager Maestro over og tilføjer også denne vigtige del af musikken. Med Maestro får man det hele, og hvis jeg ikke allerede vidste at den var en MM, ja så ville jeg have været overbevist om, at jeg sad og lyttede til en god MC! Og den læner sig også fuldstændig op ad lyden fra Basic+ riaa’en.

Bassen er stram og tør med masser af detaljer fra trommer og lign, og alle bastoner står tydeligt fri af hinanden. Og igen mødes man af den ærlige og ligefremme mellemtone. Jeg må efter mødet med disse fire produkter konstatere, at dette ganske enkelt må være Clearaudio’s dna. Og igen - som med Basic+, er diskanten også her raffineret og lækker.

Lydbilledet er stort, faktisk lige så stort som min egen London Jubilee, og man kan tydeligt fornemme de fysiske grænser i lydbilledet mellem og bag højtalerne. Samtidig placeres de udøvende superpræcist, og hvor indspilningen fordrer det, kan man nemt udpege alle der er med.


Maestro er en super lækkert lydende pickup, og det er ikke fordi den er varm eller rund i lyden. Den er faktisk udpræget neutral, men uden at være tør og lidt kedelig som f.eks. Ortofon 2M Black. Og det vil kun være ved direkte sammenligning med dyrere pickup’er, som min egen London Jubilee, eller f.eks. ZYX R100 Fuji S, at man (måske) kommer til at savne det sidste lille ”puf”, hvor det hele bare slipper helt fri.


Samlet konklusion

De fire produkter i denne test bekræfter med tydelighed, at det er teknikken i musikken der koster, ved afspilning af vinyl. Alle spiller de rigtig godt, men når prisen stiger følger der mere præcision med, og der kommer ganske enkelt mere information ud af skiverne.

De 2 riaa’er giver fuld valuta for pengene, og Smart er et rigtig godt bud på en velspillende riaa i ”begynder”-klassen, men den bør også kombineres med udstyr i samme prisklasse. Ellers vil den manglende præcision kunne høres på det samlede setup. Basic+ er fuldt på niveau med Bellini’ens indbyggede riaa. Men dermed ikke sagt at de spiller ens, Basic+ har en meget korrekt og præcis klang, med et meget lavt støjniveau. Men den misser også et par detaljer. Bellini er til sammenligning mere ”romantisk” om end stadig præcis, med et tydeligere støjniveau. Til gengæld får den alle detaljer med.

Den store overraskelse var de 2 pickup’er. Den ”lille” Aurum Classics er super musikalsk, og har en mellemtone-gengivelse som er ganske usædvanlig for prisklassen. Og selv om bassen er lidt til den fyldige side og diskanten lidt grovere opløst, så glemmer man alt om det, når musikken først spiller. Aurum Classics er et intet mindre end et hit til prisen!

Maestro er noget dyrere, nok en af de dyreste MM pickup’er der findes. Men den overraskede også, for der kan ganske enkelt ikke siges noget negativt om den. Den spiller suverænt, og får både musikken og teknikken med. Og kun ved sammenligning med dyrere pickup’er, vil man (måske) savne noget. Maestro er således også et hit til prisen!


Specifikationer:

Smart & Basic+

 • Indgangsmodstand MM/MC: 47k/47k & 47k/510.
 • Gain MM/MC: 35/54dB & 41/62dB.
 • Dimensioner: 10 x 9 x 3,5 cm & 10 x 16,5 x 6 cm (B x D x H).
 • Vægt: 0,6 kg & 1,5 kg.

Aurum Classics & Maestro

 • Frekvensområde: 20-20.000Hz.
 • Output: 3,3 & 3,6 mV.
 • Compliance: 80 & 90 µm.
 • Rør/Nål: Aluminium/Sfærisk(Elliptisk) & Boron/MicroHD.
 • Vægt: 6 & 7 gr.

Pris:

Smart: Kr. 3575,-.
Basic+: Kr. 5175,-.
Aurum Classics: Kr. 1500,-.
Maestro: Kr. 6375,-.


Forhandler:

ACTIV HiFi

Web: www.activ-hifi.dk
Mail: epost@activhifi.dk
Tlf: 7545 0102


Reference-udstyr:

 • CD: Lyngdorf CD-1, Holfi Stabilizer.
 • Vinyl: Michell GyroDec SE, Rega RB300/Incognito, London Jubilee.
 • Forstærkere: Audio Analogue Bellini & Vincent SP-995.
 • Højtalere: Xavian XN360.
 • Kabler: Vincent XLR, Silver Sonic AirMatrix RCA & Silver Sonic Q10.
 • Tilbehør: Brinck Br 507 Netstøjsfilter.


Lytterum:

Lytterummet er rektangulært, lige under 20 m2. Højtalerne spiller på tværs af rummet med ½ meter til bagvæggen og 1 meter til sidevæggene. Højtalere og lytteposition udgør en ligebenet trekant, med 2 meter på hver led. Væggen bag højtalere og lyttepositionen er dæmpet med THX-godkendte paneler.

 


Udskriften er kun til privat brug - anden brug kræver skriftlige aftale med HIFI4ALL.DK!
Copyright © HIFI4ALL.DK- Alle rettigheder forbeholdes.