Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juni 2021 | 15:31   

  NAVIGATION  Retningslinier for brug af Hifi4all  
HjælpHjælp  ChatChat  Aktive emnerAktive emner  Vis brugereBrugere  Søg i forumSøg  Opret ny brugerOpret ny bruger  Log indLog ind
Tilbehør/tweaks
 HIFI4ALL Forum : Tilbehør/tweaks
Emne Emne: Strøm, filtre og kabler Indryk indlægOpret nyt emne
Side af 2
Forfatter
Besked << Forrige emne | Næste emne >>
ymir
Forum Bruger
Forum Bruger


Bruger siden: 11 Juli 2017
Lokalitet: Norge
Status: Offline
Indlæg: 35
Sendt: 08 Januar 2020 kl. 15:44 | IP-adresse registreret Citér ymir

Samler mine innlegg i en egen tråd,uredigert for å spare tidStrømkabler - nettfiltre og påvirkning.

Første eller siste meter? Det er i all hovedsak ikke elektronikkens strømtrekk som betyr noe i denne sammenheng, men lastens
(elektronikkens) RETURSTRØMMER,STØYSTRØMMER. Disse søker laveste impedans,nettimpedans som er fra last til kilde - netteiers
forsyningstrafo.

Men,nå viser det seg at disse støystrømmene hovedsakelig forblir i egen installasjon og vil vandre mellom apparatene/lastene i husets
installasjon.Da snakker vi om støyen i området ca.3kHz - 150kHz,SUPRAHARMONICS.

http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:996537/FULLTEXT01 .pdf
Sarah Rønnberg er opphavet til uttrykket SUPRAHARMONICS,og hennes forskning er grunnlaget for en ny kommende forskrift (directiv)
for området 3kHz - 150kHz.Område over 150kHz dekkes allerede av EMC directivet. Området for harmoniske opp til 50nd harmoniske
(2500Hz) har allerede også eget directiv.

Nå er det også slik at den største/høyeste nettimpedansen er mellom last og hovedsikring. Her vil de med nettimpedans (inklusive hele
nettet tilbake til forsyningstrafo/kilde) sånn ca.fra 0.4 ohm og litt oppover ofte ikke høre/merke noen forskjeller mht strømkabler og
nettfiltre. De med noe høyere nettimpedans,sånn ca. 0.8 ohm+ vil ha positiv effekt nettfiltre og strømkabler. De med lav nettimpedans vil
kunne oppleve en negativ påvirkning av nettkabler - nettfiltre sk EMC filtre, om de nå er fra Schaffner eller Isotek etc.Hovedsakelig pga
kabelens og/eller nettfilterets capasitans. Her opplever kun 2 av 6 deltakere en effekt av nettfiltre

https://www.euphonia-audioforum.se/forums/index.php?/forums/ topic/12160-det-smutsiga-n%C3%A4tet/

Hovedproblemet med at noen opplever en negativ påvirkning av strømkabler og nettfiltre er at disse pga blant annet forsterker -eller mer
presist deres capasitans er med på å lage resonans på støyfrekvensene i området til SUPRAHARMONICS.

For alle EMC filtre/nettfiltre,enten de kommer fra Isotek,PS Audio eller Schaffner vil disse forsterke støyen i dette området. Dette sees på
data på filtrene og er HELT NORMALT, og årsaken er at nettfiltre er svært sensitive angående NETTIMPEDANSEN/KILDE IMPEDANSEN.

Dersom en kobler stereoen,bypasser sikringskap,egen installasjon,direkte til hovedsikring (63A) vil en enkelt både høre og måle forskjell.

Innlegg #855

60.1dB vs 55.6dB i lytteposisjon,hvilket vel må sies å være ganske så mye.

Vi målte også en klar forsterkning av støy med Hioki`n,på bilde i i nevnte innlegg når capasitans tilføres. På blide,Supra
LoRad,Conconanse nettfilter og PS Audio Noise Harvester. Jo mer kapasitans jo høyere ble amplituden på resonansen, og det høres
tydelig.

https://www.hifisentralen.no/forumet/mitt-anlegg-og-billedtr a-der/72643-ymirs-audiofile-liv-43.html

Nå er heller ikke medfølgende sorte nettkabler alltid målemessig ok. De aller fleste har en capasitans rundt 200pF. Jeg har funnet noen
som måler under 100pF og som gjøe en mye bedre jobb en kabelen som følger med elektronikken. Har også en sub med Hypex
plateforsterker,den reagerer mye på nettforholdene. Når jeg påpeker dette ovenfor Hypex blir de svar skyldig. Har også en DIY
strømkabel som måler bedre enn Nordost,som måler svært bra,men de er jo alt for kostbare.

Støykilder i egen installasjon. Heater pumps,intermodulasjon på grunn av vibrasjoner,vifte på lav hastighet. LED lys og andre lavenergi
lys.Her er det store variasjoner mht støy,også fra en produksjons lot til neste. Ved bruk av mange lyskilder vil/kan resonenstoppene
dempes,men levetiden på LED lys kan bli kort

https://www.elinstallatoren.se/innehall/nyheter/2017/mars/sa rah-vet-varfor-hartorkar-startar-mitt-i-natten/

Og så har vi det danske nett.TN nett er underlegent IT nett mht harmoniske. Derfor er bl.a balanceret nettstøy/isolertrafo med midtuttak
populært i audiofile kretser med TN nett. I tillegg kommer ca 50% av dansk energi produksjon fra vindmøller,en kilde til støy, også
interharmoniske/intermodulasjon.

Det verste tilfelle

https://www.tu.no/artikler/skitten-strom-stopper-tysk-havvin dpark/222910
"Dårligt konstrueret grei"?

Når en etter ett langt audiofilt liv etter hvert ser hvilken elektronikk som får en positiv effekt på forandringer mellom apparat/last og
veggkontakt,og det med elektronikk som enkelte mener er immun mht "snask " på nettet og fra egen installasjon er det noe som ikke
stemmer.Når en kikker nærmere på dette er min erfaring at upåvirkelig/immun kommersielt tilgjengelig elektronikk ikke eksisterer,
hverken innen hifi eller f.eks for noe så kritisk som medisinsk undersøkelses utstyr.

Når en ser litt nærmere på linken til Euphonia Audioforum,Det smutsiga nettet der 4 av 6 deltakere IKKE hører noen forskjeller med ett
så tungt virkemiddel som ett EMC filter mellom elektronikken og stikkontakten kan en heller ikke skylde på bias.

Ser en litt nærmere på målingene som er utført ser en att "førimpedansen",("nettimpedansen",Kildeimpedansen") de 4 ligger i en "sekk"
rundt 0.5 ohm hos de som IKKE får noe utbytte ved bruk av nettfilter.

De to andre målingene der "førimpedansen" ligger rundt 1 ohm får derimot utbytte,positiv virkning av filter mellom last og veggstikk.

For egen del har jeg 2 stikk å velge mellom. 1 stikk med "førimpedans" på ca 0.9 ohm,men også da dessverre med høy capacitans og
dens negative påvirkning, men filter gir allikevel ett positivt bidrag.Stikket er nå allikevel ubrukelig til HiFi.

Det nye stikket,1.2 m,4mm2 kabel mellom stikk og sikringskap,0.2 ohm. Her viser søken etter lavest mulig "førimpedans" kan være ett
tveegget sverd, dersom en har støy "snask" på nettet,noe alle har i varierende grad.Da blir bruk av nettfiltre og strømkabler en svært
negativ erfaring.

Løsningen her bli en liten balansert støydempingstrafo med "høy" impedans,til kilde og preamp da de påvirkes mest av støyen. Da
fungerte Shaffner filtrene plutselig bedre,helt etter boken.Teori og praksis stemmer.

Selv om Hypex ikke kom med noen forklaring på hvorfor lyden fra deres plateforsterker til subwoofer varierer i takt med nettstøyen er
det etter min erfaring den at power supply inneholder det sedvanlige lovpålagte,etter EMC directivet, ett EMC filter. Igjen,EMC
filtre,sammen med supraharmonics og lav "førimpedans" fungerer dårlig.

Derfor er min argumentasjon for årsak til at noen IKKE hører forskjeller på strømkabler og nettfiltre, andre hører forskjeller,samt noen
mener det blir verre,ikke har noe med bias-forventning å gjøre, men med naturlige lett forklarlige årsaker som støybilde og nettimpedans
"førimpedans"

Både støybilde og "førimpedans" er unik for hver installasjon/bolig.

Strømkabel/apparatkabel er for støyen sett fra lasten (HiFi utstyret) den første meter. Denne støyen fra alle lastene i egen installasjon
vandrer i all hovedsak mellom lastene og rekker sjelden utenfor sikringskap. En måler støyen i sikringskap,men finner den sjelden igjen
ved inntaksikring/hovedsikring.

En "normal kurs er ofte ca. 15 - 20m.Da blir 2m strømkabel til HiFi plutselig en stor % andel av kursen.

Det er her mange fagfolk bommer med argumentasjonen,"det er mange km med kabel inn til bolig. For all støy skapt i
installasjonene/boliger i trafokretsen til netteier gjelder tankegangen, støyen som skapes i lasten skal ideelt sett i retur til netteiers trafo.
Men støyen skapt i egen installasjon viser seg i all hovedsak å forbli i egen installasjon,men kan selvfølgelig også vandre ut, men som
sagt forblir den oftest i egen installasjon.https://www.euphonia-audioforum.se/forums/index.php?/forums/ topic/12160-det-smutsiga-n%C3%A4tet/

Da de aller fleste ikke har tilgang til "avansert" måleutstyr kommer en langt med ett multimeter.
Som Peo sier i tråden det linkes til,"denne metoden gir ikke en helt korrekt impedans verdi". Det måles kun R verdien,og da blir det også
i målt helt tilbake til generator. Men det gir en god pekepinn. Man kan inte använda en vanlig multimeter för att mäta förimpedansen på
"rätt" sätt, men man kan med hjälp av en vanlig multimeter kontrollera att förimpedansen inte är helt åt he___te..

Ta ett dubbelt vägguttag och mät spänningen med multimetern i det ena uttaget, vi kallar den U1. Skriv upp värdet. Plugga sedan in en
resistiv last på 1000W eller något åt det hållet i det andra uttaget. En vattenkokare, kaffebryggare eller ett värmeelement går bra. Starta
den och mät spänningen i uttaget när den är igång (kallas U2) och skriv upp värdet. Det räcker med några sekunder. Stäng av
"vattenkokaren" och kontrollera att spänningen nu är ungefär densamma som U1.

Titta på "vattenkokaren" så står det säkert någonstans (antagligen i botten) vilken effekt den har, t.ex 1200W. Ta nu den spänning som
du först mätte i uttaget (U1) minus den spänning som du fick när "vattenkokaren" var igång (U2). exempel: Vid obelastat uttag mäter du
230V (U1) och med kokaren i drift mäter du 226V (U2). Skillnaden är då 4V (som vi logiskt kallar för U3). Det är spänningsfallet över din
förimpedans.

Räkna nu ut strömmen som kokaren drar genom att ta effekten (1200W i mitt exempel) och dela med spänningen U2 (1200 / 226 =
5,31A) Nu kan du räkna ut impedansen genom att dela spänningsfallet över förimpedansen (U3) med strömmen. (4V / 5,31A = 0,75
ohm) Gör om mätningen ett par gånger för att vara säker. Det här är ingen "snygg" eller exakt mätning, men den duger gott för att
kontrollera att det inte är några större fel i ditt nät. Det enklaste är att anlita en elfirma för att göra en "riktig" mätning.

Dersom en bypasser stereostikket helt frem til hoved/inntaksikring kan en få ett slikt resultat som i innlegg #866

https://www.hifisentralen.no/forumet/mitt-anlegg-og-billedtr a-der/72643-ymirs-audiofile-liv-44.html

bilde 1 er med stereoen tilkoblet på normal vis..i sikringskap,60.1dB
bilde 2 bypasset vi stereoen direkte til 63A hoved/inntaksikring.55.6dB.

Da unngikk vi all støy i egen installasjon,og som Sarah Rønnberg også sier. "støyen i sikringskap fra egen installasjon finner vi ikke igjen
ved hoved/inntak sikring". Forsøk utført sammen med netteier,så dette er noe en ikke kan gjøre på egenhånd. Resultatet var
sjokkerende,både målemessig som vist,og også lydmessig. Jeg kunne nesten skru volumpotmeter som går til kl 17 helt opp til kl 16 uten
problemer. Driftstemp målt i kjøleribbe på effekttrinn ligger da rundt ca 40 - 44 grader. Den tiden jeg var svært plaget med nettstøy,med
mye intermodulasjon/ interharmoniske, kunne driftstemp komme opp i over 70 grader med volumpotmeter opp til kl 13.
Ikke sundt for elektronikken,og det var da i det hele ikke hyggelig å lytte til musikk.

Intermodulasjon/interharmonics, og supraharmonics som reflekteres i egen installasjon og ender opp som intermodulasjon? er ett større
problem enn vanlig harmoniske.Lavere ordens harmoniske,3rd,5,7nd vil være positivt.

http://grouper.ieee.org/groups/harmonic/iharm/ihfinal.pdf

The addition of harmonics to the supply signal does not affect the fluctuation because these harmonics are synchronized with the
fundamental of the power system. However, interharmonics,
which are not synchronized, do affect the peak amplitude of the AC voltage supply (Figure 7). Consequently, recharging of the capacitor
varies from one cycle to another, resulting in an
increase in the fluctuation upstream of the regulator and, since this fluctuation is excessive, it affects the operation of the equipment.En bør nyansere kabel diskusjonen litt mer. Ett stereo anlegg består ofte av mer enn poweramp.
Den kan gjerne ha litt høyt mm2,men fremdeles bør en se ett lav kapacitans. Kabel produsenter som bruker høy capasitans som
virkemiddel er bl.a Electrocompaniet, AudioQuest, ART m.fl.
Electrocompaniet som jeg brukte (1.5m ?) hadde en capasitans på 700 pF. De fleste andre,også medfølgende lakris,har C verdier ofte
rundt 200pF. Noen produsenter (bla Nordost) og enkelte sorte lakris kan ligge godt under 100pF. Electrocompaniet var en katastrofe hos
meg. Men en må huske på at den ble konstruert i en tid med svært lite støyende laster i datidens hjem.

Nyansering..preamp og kilder kan dra nytte av tynne kabler,fremdeles med LAV capasitans. Høy R verdi vil virke dempende på
resonanser,og lav C verdi reduserer amplitude på resonanser. Hadde alle elektronikk produsentene gjort som John Curl,og benyttet C-
core transformer, eller som enkelte andre,benyttet R-core hadde påvirkningen fra nettet blitt redusert. Disse har veldig lav capasitans
mellom viklingene.Så her er også capasitansen viktig.

Og igjen,en kan neste glemme hva elektronikken trekker fra nettet. Det viktigste er å optimere forholdene for returstrømmene for
støystrømmene de trekker. Om nettspenningen varier mange volt i løpet av ett døgn betyr svært lite for elektronikken. Eneste er SMPS,de
liker ikke høy spenning over lang tid. Etter problemene som VAR hos meg der selv etter en fullstendig oppgradering av nettet i 2007 med
ny trafo på 200kVA (ca 10 boliger) fortsatte det med mye ødeleggelser. Også når netteier forsøkte med økning av kortsluttingsytelsen til
315kVA. Noe bedring mht støy ble det. Ved siste forsøk når trafo ble på hele 800kVA senket de spenningen til 225V,rimelig stabil uansett
last på nettet, varierer spenningen kun med noen få volt sommer som vinter. Hovedårsaken til senking av spenning var hensynet til
SMPS`s.

Strømforsyning og ladelytt banken. Preamp,Belles 28a ref har 400 000uF,det burde vel være nok.. men fremdeles påvirkes den,og det er
ikke pga varierende nettspenning. For ordens skyll, spenningskvalteten er mye bedre hos meg pr dags dato enn has de aller fleste. Det er
også dokumenter gjennom opp til 1 1/2 år med målinger av de beste på PQ området etter pålegg fra myndigheter. Utstyr fra bl.a
Dranetz,Elspec,MedCal og Hioki 8855 er benyttet under målingene.

http://grouper.ieee.org/groups/harmonic/iharm/ihfinal.pdf

The addition of harmonics to the supply signal does not affect the fluctuation because these harmonics are synchronized with the
fundamental of the power system. However, interharmonics,
which are not synchronized, do affect the peak amplitude of the AC voltage supply (Figure 7). Consequently, recharging of the capacitor
varies from one cycle to another, resulting in an increase in the fluctuation upstream of the regulator and, since this fluctuation is
excessive, it affects the operation of the equipment.

Kilder til interharmonics/intermodulasjon kan blandt annet være løse/dårlig kontakt i fordelingsystemet, refleksjoner av støy fra interne
laster pga høy nettipedans,heating pumps,vinkraft etc.

Electric Power Quality And REliability - XL Catlin. Shielded isolation transformers are usually installed for noise control. They do not
regulate voltagebut provide a fixed input-to-output voltage ratio, commonly 1:1. They block common-mode noise butdo not block noise
between current-carrying conductors. Like ferroresonant regulators, isolationtransformers can have high impedances and reflect load-
generated noise back to the loads. Shieldedisolation transformers generally do not reduce low frequency harmonics and resonance
problems.


Her er en litt dypgående forklaring på hvordan Torus (egentlig Plitron) fungerer.

https://www.powerelectronics.com/content/power-transformer-a ttenuates-harmonics

Her sies også at generatoren sjelden produserer støy. Har selv erfart støy fra to produksjonsenheter.I begge tilfeller var støyen
intermodulasjon. Denne støyen var svært vanskelig å fjerne.Vindkraft er også,sammen med heating pumps,?varmepumper? kilde til
intermodulasjon. Hverken isolertrafoen (balanced power) fra Noratel eller Ps Audio PPP klarte å fjerne denne støyen. PurePower 2000i
klarte det.Vær obs på at en skilletrafo og isolertrafo er to forskjellige ting.

https://senorc.no/?p=226

Det er imidlertid viktig å skille klart mellom «skilletrafoer» og «isolasjonstrafoer» En skilletrafo er en «en-til-en» trafo med relativt dårlige
dempningsegenskaper. En isolasjonstrafo er også en «en-til-en» trafo, men er, til forskjell fra skilletrafoene, bygget nettopp i den hensikt
å dempe støy. Ved bruk av isolasjonstrafoer skapes et galvanisk skille mellom nettet på primærsiden, og lasten (f.eks. en CD spiller) på
sekundærsiden. Isolasjonstrafoer har meget god demping av både asymmetriske og symmetriske pulser samt HF-støy.

Dagens problemområdet angående støy ligger i området 2.5kHz og opp til 150kHz. Denne støyen vil hovedsakelig være skapt i egen
installasjon og vil muligens på grunn av den høye nettimpedansen bli reflektert tilbake til lasten..men da som intermodulasjon.Denne
støyen måles lett i sikringskap og flyter mellom lastene i installasjonen.Men en finner den ikke ved hoved/inntak sikring,noe som er viktig
for forståelsen av denne typen støy,s,k. Supraharmonics.

Lavere ordens harmoniske,dvs under 3kHz er normalt ikke ett problem,faktisk vil 5th,7th f.eks gi ett positivt bidrag for elektronikken. Ps
Audio gir f.eks ett tilskudd av 3nd harmoniske på sine regeneratorer. Har ett prosjekt gående der vi forsøker å se om de gode forholdene
noen erfarer på sene kveldstimer/natt skyldes høyere andel av bl.a 5 og 7 harmoniske som naturlig dempes ved høyere last på nettet
ettermiddag/tidlig kveld.

"When you engage the MultiWave feature, a bit of third harmonics is added top the sine wave on the output. This added third harmonic
increases the charging time for equipment and improves the performance."

"Rhesus"
https://www.hifisentralen.no/forumet...dvendig-7.html

Fordelen med harmoniske på nettet er at en sinuskurve der toppene er flatet ut (dvs 3,5,7 harmoniske osv) gir lengre tid til opplading av
kondensatorene i strømforsyningen. Dette gir lavere peakstrøm, og det igjen gir mindre rippelspenning, eller 'støy' på spenningen
forsyningen leverer. Det gir også mindre switchestøy fra likeretterdiodene, som kan være en fordel.
Det kan også gi lengre levetid på produktet.

Angående målinger for å avdekke støy. Sinusen så svært så fin ut på en Hioki 8855. Vi måtte ta en FFT analyse,først da så vi støyen som
var blant annet rundt 5kHz. Vi kunne da også se hvordan denne støyen ble forsterket når capasitansen økte ved bruk av div nett kabler
(apparat kabler), og nett filtre.Først da ble det hørbare over stereoen bekreftet med målinger.

Normalt vil en støymåling foretatt av netteier kun være innenfor området 2nd og opp til 50nd harmoniske + THD. Målingene vil også ofte
bli foretatt med en enkel PQ analyzer.En Hioki 8855 er det de færreste som har tilgang til.
Til top Vis ymir's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ymir
 
ymir
Forum Bruger
Forum Bruger


Bruger siden: 11 Juli 2017
Lokalitet: Norge
Status: Offline
Indlæg: 35
Sendt: 29 Januar 2020 kl. 21:50 | IP-adresse registreret Citér ymir

Prøver ett innlegg med bilde.

Ut i fra forskningen til Sarah Rønnberg så finner en normalt ikke støy fra egen bolig ved hovedsikring/inntaksikring. Støyen vandrer mellom lastene i installasjonen,men den går altså ikke så langt som til inntaket i boligen
blide eks. hentet fra linken

http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:996537/FULLTEXT01 .pdf

Hvor mange % av kursens lengde utgjør 1.4m og 2.4m apparat ledning?

 
Tar vi dette på alvor og utfører denne øvelsen med netteier

 

Hvis vi flytter sikring kursen (1) bort til inntak (4) og måler lyden i sweetspot med XTZ roomanalyzer. utgangspunkt normal tilkoblet i sikringskap med måler og jordfeil bryter mellom kurs og inntak/hoved sikring (63A)

 

så flytter vi kursen (1) til hoved/inntak sikring,godt under 1m kabel og måler

 

Resultat er at spesielt ref. level synker mye. En må skru volum pot meter mye opp for å spille like høyt som tildligere. Og det lyder utrolig mye bedre.Årsak,elektronikken er ikke lenger beheftiget med støystrømmer fra alle de andre lastene i installasjonen. Dette bekrefter Sarah Rønnbergs forskning.Støy fra lastene i egen installasjon vandrer i all hovedsak mellom apparatene, og den støyen finner en ikke igjen når en måler ved inntak/hovedsikring.

Her måles det hvordan støystrømmer forsterkes av capasitansen i apparatkabel (her Supra C=ca 200 pF) + nettfilter + PS Audio Noise Harvester.(Electrocompaniet nettkabel 700pF) (Sort lakris ofte ca 200pF,noen måler ca 100pF) og NordOst enda lavere, og dette påvirker tilsluttet elektronikk.håper dett gikk ok

Til top Vis ymir's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ymir
 
transisitorkaj
Udelukket fra forum
Udelukket fra forum


Bruger siden: 09 November 2019
Lokalitet: Nordsjælland
Status: Offline
Indlæg: 59
Sendt: 30 Januar 2020 kl. 08:23 | IP-adresse registreret Citér transisitorkaj

Meget imponerende undersøgelse , kunne du forklare lidt mere om hvad du måler i de blå felter.

Har i prøvet at forbinde alle netledninger fra apparaterne i et! punkt, og fra det punkt trække en ledning til stikontakten.
I elektronik kaldes princippet at forbinde til et stjernepunkt, det bruges overalt og sikre støjfri gengivelse i elektronikken forstærkerer
osv., men det fjerner ikke støj fra nettet, som må betragtes som en slags indput , som man naturligs vil forsøge at fjerne med filtrere
osv i strømforsyningen og og lokalt i selve elektronikken via afkoblinger og modkobling.
I den forbindelse vil jeg anbefale brugen af choke, en gammel teknik som er mest kendt fra rør, men som også er effektiv ved alt anden
elektronik.

Nye udfordringer er opstået med den udbredte brug SMPS forsyninger, både med det som smides baglæns ud på nettet ,og det som kan
overføres via luften, her virker stjernepunkt ikke, da denne støj kommer til at virke som et indput, løsningerne er at fjerne støjkilden
eller skærme for støjen , skærm på kabler , kabineter osv det man kalder EMC teori.

Et stjernepunkt bygger på Kirchhoffs love
https://da.wikipedia.org/wiki/Kirchhoffs_love_(elektri
ske_kredsl%C3%B8b)

For at opfylde kravende til loven skal der virkelig være tale om et punkt, en strømskinne er eks.v. ikke et punkt.
Til top Vis transisitorkaj's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af transisitorkaj
 
Dalgas
Forum Bruger
Forum Bruger


Bruger siden: 30 Juli 2003
Lokalitet: Østjylland
Status: Offline
Indlæg: 770
Sendt: 30 Januar 2020 kl. 08:40 | IP-adresse registreret Citér Dalgas

Hej transistorkaj!

Den choke du nævner - er den sammenlignelig med eks. Nordost harmonizer/enhancer og Ansuz sparkz?
Til top Vis Dalgas's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Dalgas
 
ymir
Forum Bruger
Forum Bruger


Bruger siden: 11 Juli 2017
Lokalitet: Norge
Status: Offline
Indlæg: 35
Sendt: 30 Januar 2020 kl. 09:42 | IP-adresse registreret Citér ymir

@transistorkaj

De blå felter er frekvens respons målt i lytteposisjon,for det er vel hva øret opplever som betyr mest i denne hobby?
Bruker som nevnt XTZ Roomanalyser

Noen eksempler på målinger i mitt rom


Liker ikke søyle diagrammet,derfor beskjærer jeg bilde.Liker best å forholde meg til tallverdier.


Her en måling da vi ble forsynt fra diesel aggregat pga arbeid på 66kV linje
Pga liten dempning i nettet har vi da THD på + 8% samt 5 og 7 harmoniske med henholdsvis +6% og +5%.
Alle godt over grenseverdiene som jo er etter direktivet er 8% for THD samt 6% for 5 harmoniske og 5% for 7 harmoniske.

Som nevnt i første innlegg kan lavere ordens harmoniske være positivt

Her normal situasjon først og diesel aggregat under,og det høres bedre ut og vises på måling
Til top Vis ymir's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ymir
 
ymir
Forum Bruger
Forum Bruger


Bruger siden: 11 Juli 2017
Lokalitet: Norge
Status: Offline
Indlæg: 35
Sendt: 30 Januar 2020 kl. 10:12 | IP-adresse registreret Citér ymir

Siden det er mye snakk om capasitanser og forsterkning av støy.

Det ble på ett tidspunkt brukt 3 stk Elspec nett analyzatorer

https://www.elspec-ltd.com/
https://www.elspec-ltd.com/metering-protection/power-quality -analyzers/g4500-power-qaulity-analyzer-portable/

Ett hos meg som vist i siste bilde i post #2,sort box bak Hioki 8855,
en plassert i fordelings kiosk ved siden av bilde med diesel aggregat,
og ett ved 22kV avgang til venstre i bilde.Her står også en Dranetz NcoreHer vises målingene fra alle 3.Se hvor fint målingene speiler det ovenforliggende nett hele veien,
og det er capasitansene i nettet som forsterker de harmoniske,alltid ovenfra og nedover.
Pga av den høyere impedans nedenfra og opp vil ikke støyen gå fra 230V nettet og opp til 22kV nettet


Måling internt hos meg over en støydempingstrafo fra Ulveco
Den har en capasitator på sekundær siden.
Den capasitansen forsterker tydelig 23nd harmoniske (1150Hz) som vi jobben mye med

Tydelig økt amplitude på 23nd harmoniske med capasitoren

Til top Vis ymir's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ymir
 
ymir
Forum Bruger
Forum Bruger


Bruger siden: 11 Juli 2017
Lokalitet: Norge
Status: Offline
Indlæg: 35
Sendt: 30 Januar 2020 kl. 10:39 | IP-adresse registreret Citér ymir

Får vel ta "rosinen i pølsen" som vi sier her... Det største problemet her var intermodulasjon forårsaket av 1 generator og 1 transformator tilsluttet samme 66kV transformator som
jeg.

Her fungerte ingen støydempingstranformator,PS Audio PPP regenerator eller noen nettfiltre.
Kun PurePower 2000i regenerator holdt stand.

Denne støyen gjorde at power amp ble målt til 70-75 grader C målt i kjøleribbe.
Under drift med diesel aggregat med svært høye THD,5 og7 harmoniske blir temperaturøkningen beskjeden,2-3 grader.

Problemstøyen med blå ringer målt på sekundær siden av en Noratel 2.3 Kw støydempingstrafo
Her målt ut av Conconanse nettstøyfilter (EMC filter) med Electrocompaniet nettkabel.
Dette viser forsterkningen capasitansen i filter og kabel gjør.
Hadde nettimpedansen hos meg vert høyere ville nettfilteret fungert bedre og dempet i stedet for å forsterke støyen.
Eller om nettimpedansen hadde ligget midt i mellom ,da hadde virkning av nettfilter og kabel vert minimal.
Til top Vis ymir's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ymir
 
ymir
Forum Bruger
Forum Bruger


Bruger siden: 11 Juli 2017
Lokalitet: Norge
Status: Offline
Indlæg: 35
Sendt: 30 Januar 2020 kl. 10:42 | IP-adresse registreret Citér ymir

OBS,den rippelen skyldes høyst sannsynlig smelteverket her


Til top Vis ymir's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ymir
 
transisitorkaj
Udelukket fra forum
Udelukket fra forum


Bruger siden: 09 November 2019
Lokalitet: Nordsjælland
Status: Offline
Indlæg: 59
Sendt: 30 Januar 2020 kl. 13:41 | IP-adresse registreret Citér transisitorkaj

Dalgas skrev:
Hej transistorkaj!

Den choke du nævner - er den sammenlignelig med eks. Nordost harmonizer/enhancer og Ansuz sparkz?


Nej , en choke er en del inde i apparatet, en stor spole med meget jern som sammen med en elektrolyt kan fjerne rippel og højfrekvent
støj meget effektivt ,samtidig opnår man en hvis stabilisering af DC spændingen, ikke super god, men i mange tilfælde kan det være
tilstrækkeligt
Noget som ligner lidt choke, men som kan bruges uden for det indre af apparaterne, kunne være det man kalder en skilletrafo.

Nordost harmonizer er såvidt jeg forstår en dims man sætter i stikkontakten som udsende nogle pulser som er synkroniseret med
netspændingen, støj skulle dermed kunne reduceres, hvordan og om det virker ved jeg ikke.
Ansuz spark ser ud til at være noget med en spole.

Man kan gøre en lang historie kort ved at gå over til batteridrift, en vigtig detalje i alt dette er også at stikforbindelser er så gode som
muligt ellers skabes der "jitter" og støj.
Til top Vis transisitorkaj's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af transisitorkaj
 
transisitorkaj
Udelukket fra forum
Udelukket fra forum


Bruger siden: 09 November 2019
Lokalitet: Nordsjælland
Status: Offline
Indlæg: 59
Sendt: 30 Januar 2020 kl. 13:51 | IP-adresse registreret Citér transisitorkaj

@Ymir Er stadigvæk forvirret, påstår du frekvensgangen kan ændre sig flere db ved støj på nettet?, eller er det de harmoniske
forvrængnings elementer du taler om og viser.
Til top Vis transisitorkaj's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af transisitorkaj
 
ymir
Forum Bruger
Forum Bruger


Bruger siden: 11 Juli 2017
Lokalitet: Norge
Status: Offline
Indlæg: 35
Sendt: 30 Januar 2020 kl. 14:31 | IP-adresse registreret Citér ymir

transisitorkaj skrev:
@Ymir Er stadigvæk forvirret, påstår du frekvensgangen kan ændre sig flere db ved støj på nettet?, eller er det
de harmoniske
forvrængnings elementer du taler om og viser.Jepp,frekvensgang forandrer seg etter tilstand på nettet og i egen installasjon og det er det RTA målingene viser.
Når noen opplever bedre lyd sen kveld/natt etc.Forandrer lyden seg bør det vel også kunne måles?

Disse målingen viser ekstreme forskjeller når vi matet stereoen direkte fra inntak/hovedsikring vs normaltilstand fra stikk,
spesielt ref.level. med ett dropp på 4.5dB som tilsvarer mue mer enn en dobling av ut effekt på effekttrinn.
Og ja,jeg måtte skru volum potmeter mye opp,faktisk kunne jeg skru den til kl.17.00.
Den tiden det var mye støy hos meg fikk både ørene mine og forsterker mer enn nok med potmeter til kl. 11.00


Og her når vi blir forsynt fra diesel aggregat.
Når vi lytter sen kveld/natt mener jeg at årsaken skyldes mindre dempning (last) i hovednettet og lavere THD.
Den mindre dempning medfører økt lavere ordens harmoniske.3nd,5th og 7nd.
På ettermiddagen,når belastningen er høyest er selvfølgelig også THD høyere,men de lavere ordens harmoniske lavere.

Nederste måling når vi blir forsynt fra diesel aggregat med høye THD verdier forårsaket av høye 5 og 7nd harmoniske.

Fra første innleggPS Audio om sine regeneratorer og multiwave

"When you engage the MultiWave feature, a bit of third harmonics is added top the sine wave on the output. This added third harmonic
increases the charging time for equipment and improves the performance."

"Rhesus"
https://www.hifisentralen.no/forumet...dvendig-7.html

Fordelen med harmoniske på nettet er at en sinuskurve der toppene er flatet ut (dvs 3,5,7 harmoniske osv) gir lengre tid til opplading av
kondensatorene i strømforsyningen. Dette gir lavere peakstrøm, og det igjen gir mindre rippelspenning, eller 'støy' på spenningen
forsyningen leverer. Det gir også mindre switchestøy fra likeretterdiodene, som kan være en fordel.
Det kan også gi lengre levetid på produktet.
Til top Vis ymir's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ymir
 
PalleChr
Lukket konto
Lukket konto

Eget valg!

Bruger siden: 30 Januar 2020
Lokalitet: Vestsjælland
Status: Offline
Indlæg: 33
Sendt: 30 Januar 2020 kl. 14:50 | IP-adresse registreret Citér PalleChr

Jeg forstår ikke helt det med at du skal skrue meget mere op ? Hvis man for eksempel har et forstærker modul med 26 db gain og strømforsyningen leverer 2x40 Vdc og man skifter strømforsyningen til en der leverer 2x30 Vdc så vil den spille lige så højt med volumen samme sted. Den lavere spænding gør bare at max effekten er mindre og forstærkeren vil klippe før med 30 Vdc kontra 40 Vdc, men med volumen kl 9 vil de begge to spille lige højt
Til top Vis PalleChr's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af PalleChr
 
transisitorkaj
Udelukket fra forum
Udelukket fra forum


Bruger siden: 09 November 2019
Lokalitet: Nordsjælland
Status: Offline
Indlæg: 59
Sendt: 30 Januar 2020 kl. 17:13 | IP-adresse registreret Citér transisitorkaj

ymir skrev:
transisitorkaj skrev:
@Ymir Er stadigvæk forvirret, påstår du frekvensgangen kan ændre sig flere db ved støj på
nettet?, eller er det
de harmoniske
forvrængnings elementer du taler om og viser.Jepp,frekvensgang forandrer seg etter tilstand på nettet og i egen installasjon og det er det RTA målingene viser.
Når noen opplever bedre lyd sen kveld/natt etc.Forandrer lyden seg bør det vel også kunne måles?


Det overrasker mig, kan virkelig ikke se hvordan det kan lade sig gøre, hvis ikke anlægget er defekt, eller der er målefejl.

50Hz sinus ensrettes og ender med at blive regulerede støjfri DC spændinger, eller uregulerede DC spændinger med lidt rippel på
toppen, ved smps foregår det lidt anderledes, men resultatet er det samme.
DC spændinger som er rimelig uafhængige netspændingen og dens støj. Designet til at holde spec ved minimum +- 10%
netspæningsvarition.

Disse DC spændinger føder signalbehandlings-kredsløbene som også tit laves uafhængige af forsyningsspændingen via specifikke
kredsløb-løsninger og modkobling.
Kan som sagt ikke se hvordan dine målinger kan lade sig gøre.
Men er der korrekt, kan det forklarer en hel del, men desværre ikke alt.

Kan forestille mig at der kan slippe lidt støj igennem som kan måles som harmoniske i THD måling på output, høres typisk som et lidt
anstrengende/irriterende lydbillede. .

Bedre lyd om natten skyldes to ting, sikkert mindre støj på nettet, plus grund-støjen i lytterummet falde kraftigt.

Til top Vis transisitorkaj's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af transisitorkaj
 
ymir
Forum Bruger
Forum Bruger


Bruger siden: 11 Juli 2017
Lokalitet: Norge
Status: Offline
Indlæg: 35
Sendt: 30 Januar 2020 kl. 21:59 | IP-adresse registreret Citér ymir

Nettspenningen er uforandret her.Varierer kun 2-3V uansett årstid og belastning.
Forsynings trafoen er oppgradert fra 200kva til 800kva for å øke kortsluttnings ytelsen pga resonans ved 23nd harmoniske.
Så når vil flyttet forsyningen til stereoen fra sikringskap til inntak/hovedsikring forblir spenningen uforandret,225V.
225V ble valgt fordi smps ikke liker høy spenning over lang tid.
Grunnen til den ekstreme målingen med fall på 4,5dB skyldes at all støy fra LED lys,varmepumpe etc uteblir helt.
Som Sarah Rønnberg sier;"en finner ikke støyen fra egen installasjon igjen ved inntak/hovedsikring,63A her.

Så er det dette med hvor vidt strømforsyninger påvirkes av støy fra nettet.

Dersom den ikke påvirkes hadde det ikke hvert marked for nettfiltre og regeneratorer.
Ikke hadde f.eks blant annet Mark Levinson hatt innebygd regenerator på sin(e) toppmodel.

Og når enkelte fjerner emc filtre i sine audio produkter fordi de degraderer lyden.
Dette viser at strømforsyninger allikevel ikke er upåvirkelig av støy som mange mener.

Begge varianter,de som fjerner filtre og de som implementerer emc filtre viser at strømforsyninger påvirkes.
Så har vi de som ikke opplever hverken bedring eller degradering av kabler og nettfiltre..

Alle tre varianter skyldes nettimpedansen,og som hos disse svenske audiofile https://www.euphonia-
audioforum.se/forums/index.php?/forums/topic/12160-det-smuts iga-n%C3%A4tet/
opplever kun 2 av 6 forandring ved bruk av nettfiltre/kabler.
Ser en litt nærmere på målingene der,har de 2 som opplever bedring den høyeste nettimpedansen.

Og de som erfarer en degradering av lyden ved bruk av nettfiltre/kabler..årsak

https://www.onfilter.com/real-life-filtering

EMC regulations require that electrical noise on power lines (conducted emission) was tested in with typical for laboratories impedance of
50 Ohms. We couldn't find anywhere in the world a power line with 50 Ohms impedance, nor there are that many loads with precisely 50
Ohms impedance.

This is at 50/60 Hz, of course – impedance at high frequencies varies wildly. A much more realistic scenario for power line ("line side")
output impedance is 0.1 Ohms. As for the "load" side (equipment itself) - anything goes. Industry has settled on 0.1/100 Ohms numbers
- 0.1 Ohms for the "line" side and 100 Ohms for the "load" side. What happens with a regular filter that you would find inside your
equipment at 0.1/100 Ohms termination? Filters are built using combination of capacitors and inductors - they form resonances between
themselves and the termination impedances.

Schaffner? A og B lab måling,kurve C og D real life world
Angående dempning av harmoniske i forsyningsnettet.
Vi jobbet lenge med 23nd resonansen i vårt område.

Innringet område var beheftiget med 23nd resonansen.
Kilden til resonansen er 2 aluminium smelteverk med 24 puls likeretting merket med rød pil.
Det som trigger resonans er en capasitans på ca. 0.3uF,mulig kilde ett generator aggregat.
Resonansen ligger helt nede på 230V fordelingsnettet,men ikke området merket gul pil.
Området rundt gul pil har resonansen kun ned til 66kV.230V distribusjonen unngår resonansen på grunn av stor dempning
i nettet = mange kunder,stor belastning demper.
Slik vil det også være for lavere ordens harmoniske,3-5 og 7 harmoniske.
Sen kveld/natt er belastningen lavere og 3-5 og 7 harmoniske derved høyere enn på ettermiddagen.
Og erkjenner en at harmoniske,THD, påvirker lyden,erkjenner en også at strømforsyninger påvirkes.

Så var det kart over sentralnettet sør vest NorgeSlik så måling på 66kV avgangen ut hos meg frem til 15.12 2og etter 15.12.2017,betydelig roligere,og det merkes

Hva som skjer med elektronikken og hvorfor vet ikke jeg,men der er flere som mener at elektronikken ikke lar seg påvirke..i teorien
men allikevel kjempes det en kamp for å unngå at elektronikken påvirkes,
selv om det hevdes at det er svært enkelt å lage en upåvirkelig strømforsyning.
Ikke er det dyrt heller menes det,og allikevel oppstår dette

https://www.hifisentralen.no/forumet/vennetra-der-hifimerker /21677-musical-innovation-783.html#post3025853

Takk for meg

Til top Vis ymir's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ymir
 
transisitorkaj
Udelukket fra forum
Udelukket fra forum


Bruger siden: 09 November 2019
Lokalitet: Nordsjælland
Status: Offline
Indlæg: 59
Sendt: 31 Januar 2020 kl. 09:26 | IP-adresse registreret Citér transisitorkaj

ymir skrev:
Hva som skjer med elektronikken og hvorfor vet ikke jeg,men der er flere som mener at elektronikken ikke lar seg
påvirke..i teorien men allikevel kjempes det en kamp for å unngå at elektronikken påvirkes, selv om det hevdes at det er svært enkelt å
lage en upåvirkelig strømforsyning. Ikke er det dyrt heller menes det,og allikevel oppstår dette
https://www.hifisentralen.no/forumet/vennetra-der-hifimerker /21677-musical-innovation-783.html#post3025853 Takk for megHåber ikke din sidste hilsen betyder du er blevet tøsefornærmet over alle ikke uden videre godtager dine målinger, du siger selv du ikke
har kendskab til elektronik, havde du det ville du som jeg spørger kan disse målinger virkelig passe.

Elektronik er elektronik og bruges til mange andre sammenhænge end audio, bl.a. måling af alt muligt inklusiv livsvigtige funktioner,
håber ikke disse instrumenter er lige så påvirkelige over for netstøj som dine målinger kunne antyde, heldigvis ved jeg med sikkerhed
det ikke er tilfældet. Netstøj på et normalt niveau vil i værste fald give lidt blafren på sidste ciffer.

Det er ikke ensbetydende med at jeg nægter netstøj kan påvirke audio-kvaliteten, bruger selv batterier til alt undtagen
udgangsforstærkere af samme årsag, som tidligere nævnt vil jeg tro at netstøj kan påvirke de harmoniske i en THD måling mere eller
mindre. men ikke frekvensgangen med flere db hvis der ikke er anden fejl i systemet.

Der er for mig ingen tvivl om vi med øre og hjerne kan opfatte lydforskelle som betydelige, selv om det som sagt kun giver sig tilkende
som en let blafren på sidste ciffer i en måling, eller måske slet ikke kan måles.

Det er gåden ,det mytiske ved audio, det som adskiller audio fra måling og anden elektronik.

Vi høre ændringer som nemt kan måles , men også ting som stort set ikke kan måles og de to situationer kan for os have den samme
betydning for lydkvaliteten, ja man kan endda påstår at det som vi har vanskeligt ved at måle har den største betydning.


Til top Vis transisitorkaj's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af transisitorkaj
 
Øpsie
Forum Bruger
Forum Bruger


Bruger siden: 23 December 2010
Lokalitet: Aalborg
Status: Offline
Indlæg: 202
Sendt: 31 Januar 2020 kl. 12:32 | IP-adresse registreret Citér Øpsie

Superspændende tråd, Ymir!! Og spændende med en masse målinger til at underbygge lytte-oplevelser med bud på, hvordan støj
på elnettet påvirker apparaterne!
Til top Vis Øpsie's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Øpsie
 
ymir
Forum Bruger
Forum Bruger


Bruger siden: 11 Juli 2017
Lokalitet: Norge
Status: Offline
Indlæg: 35
Sendt: 31 Januar 2020 kl. 13:09 | IP-adresse registreret Citér ymir

Nei,er ikke fornærmet,bare litt feil ordvalg

Måleinstrumentene må vel sies å være Rolls Royse innen PQ analyser.
Ikke det att dette prosjekt faller inn under forskning,
men det interessante er at når en forsøker å finne ut av hvordan-hvorfor etc så er ekstrem variantene/ytterpunktene svært verdifulle.

Her er også to varianter av støy en har med å gjøre.
Støy utenfra og inn,samt støy fra egen installasjon.

Den målingen som gav ett fall på 4.5dB,der er årsaken helt klart støy fra egen installasjon,lys,varmepumpe,kjølekompressorer,
ladere/strømforsyninger-smps,el bil lader etc.Dette støyområdet går under begrepet Supraharmonics,2.5kHz - 150kHz.
Det er dette støyområdet audiophile nettfiltre-emc filtre kan forsterker,og er en naturlig egenskap i slike filtre.

Den andre målingen med ett fall på 0.8dB har med støy utenfra å gjøre hvor også denne ekstremvarianten er viktig for å forstå
sammenhengen angående hvor på døgnet en av helt naturlige årsaker vil ha høyeste verdier av de lavere harmoniske.
Kilden til disse vil være generatorer.Men THD betyr jo en god del,og selv om THD er laver sen kveld/natt enn på forbrukstoppene
betyr andel økt lavere ordens harmoniske på det som oppfattes som gode tidspunkter som ett positivt bidrag for strømforsyningen.

Generatorer (synkronmaskiner) vil gi opphav til harmoniske som følge viklingsfordelingen i stator, som følge av polutformingen og som
følge av andre konstruksjonsdetaljer. Normer utarbeidet for slikt utstyr krever at disse ulike faktorene holdes innenfor rammer. IEC
normer i ….34-..serien er de mest anvendte i europeisk sammenheng. Amerikanerne har tilsvarende ANSI normer som dekker disse
forholdene.

Rent subjektivt oppleves disse 2 målingene som korrekte,det vil si at målingene med forskjellene 0.8dB og 4.5dB oppleves å stemme
med hva som høres.
Det elektriske støybilde passer overens med RTA målingene som igjen stemmer med det subjektive.

Når det er ett kommende direktiv for Supraharmonics skyldes dette ikke problemer for oss audiophile,
men for viktige samfunnstjenester som hospital,overvåkning,industri etc.
Dette støyområdet har i dag ikke ett direktiv som for området 50Hz-3kHz og EMC området,150kHz og opp.
Så hvorfor skal audio produkter klare seg bedre enn viktigere elektronikk i samfunnet til å håndtere div støy og harmoniske?

Så for min del har det vert viktig å få frem årsaken til at noen opplever forandringer til det bedre,noen til det verre og
en god del ingen forandring angående kabler og nettfiltre.
Og her spiller nettimpedansen og støybilde inn som viktigste årsak.

https://incompliancemag.com/article/electromagnetic-complian ce-a-view-from-the-field/
Cables: A Long and Winding Road

Once again, all is neat and orderly in the EMC test laboratory. Everything is known and predictable. The absolute minimum lengths of
only-essential cables are properly laid out. No other cables are present and there is no possibility of them coupling to anything else. It
could be called an “EMC cleanroom.” But what a difference real-world installation and a few extra meters of cables can make.


Komplekse temaer EN person ikke kan kunne alt om

https://www.doeeet.com/content/eee-components/passives/filte ring-out-common-mode-noise-with-emi-filters/


“Unfortunately, the capacitance value of an MLCC with X7R dielectric (typically used for this function), varies significantly with time, bias
voltage, and temperature,” explains Cambrelin. “So even if the two capacitors are tightly matched at room temperature, with a low
voltage, at a given time, it very likely that they end up with a very different value once time, or voltage, or temperature have changed.
This mismatch between the two lines will cause the response near the filter cut-off to be unequal and therefore it will convert common
mode noise to differential noise.”
Til top Vis ymir's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ymir
 
ymir
Forum Bruger
Forum Bruger


Bruger siden: 11 Juli 2017
Lokalitet: Norge
Status: Offline
Indlæg: 35
Sendt: 01 Februar 2020 kl. 17:29 | IP-adresse registreret Citér ymir

Nettimpedansen vil være høyere fra last til inntak/hovedsikring enn fra inntak/hovedsikring til sentral til netteier.
Så angående kabler.En må hele tiden tenke at for støy produsert av lastene (stereo utstyret)er og blir apparatkabel den første meter
sett fra elektronikken.


10A kurs med høy nettimpedans gir problemer for retur strømmene fra lasten,
her er lasten stereo utstyret målt i stikk til stereo med MedCal N PQ analyzator.
19nd,21nd,23nd og 25nd harmoniske skyldes resonans fra 66kV men er "litt" forsterket pga capasitansen på kursen.
Mesteparten av resterende med "Fail" skyldes høy nettimpedans og støy fra laster.

Her måles i dedikert 16A,1,2m ,4mm2 til stereo.
Noe helt annet en målingen over.


Oppstart Belles 350a reference poweramp målt med Hioki 8855 i sikringskap.Litt støy rundt 5kHz,7kHz og 10.5kHz målt med Dranetz Ncore på 66kV avgang 


Til top Vis ymir's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ymir
 
ymir
Forum Bruger
Forum Bruger


Bruger siden: 11 Juli 2017
Lokalitet: Norge
Status: Offline
Indlæg: 35
Sendt: 01 Februar 2020 kl. 19:39 | IP-adresse registreret Citér ymir

Harmoniske støystrømmer målt live i dedikert 16A stikk med Fluke 39

https://www.youtube.com/watch?v=cyj0i-jb07g&feature=yout u.be

https://www.youtube.com/watch?v=cyj0i-jb07g&feature=yout u.be
Til top Vis ymir's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ymir
 
Mikkel G
Administrator gruppe
Administrator gruppe
Avatar
Redaktør og Indehaver

Bruger siden: 09 August 2006
Lokalitet: København
Status: Offline
Indlæg: 3525
Sendt: 02 Februar 2020 kl. 00:26 | IP-adresse registreret Citér Mikkel G

Ymir,

Du uploader ret mange billeder, og vi har fanget pointen... så hold venligst igen.

Derudover må billeder ved upload ikke være større end 800x600!__________________
Use the Google, my young padawan... and learned you will be!
Mod tåber kæmper selv guderne forgæves!

Mvh, Mikkel
Til top Vis Mikkel G's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mikkel G
 

Side af 2 Næste >>
  Indryk indlægOpret nyt emne
Printervenlig udgave Printervenlig udgave

Skift forum
Du kan ikke oprette nye emner i dette forum
Du kan ikke besvare indlæg i dette forum
Du kan ikke slette dine indlæg i dette forum
Du kan ikke redigere dine indlæg i dette forum
Du kan ikke oprette afstemninger i dette forum
Du kan ikke stemme i dette forum

Copyright © 2021 HIFI4ALL.DK - Alle rettigheder forbeholdes